Kurs pro lektory

Milí farníci,

            děkanství Uherské Hradiště pod vedením Arcibiskupství olomouckého organizuje

kurs pro lektory,

který je důležitou složkou ke zkvalitnění lektorské služby v našich farnostech. Proto oslovuji Vás, stávající lektory a nové lektory, kteří se chcete obohatit v lektorské službě a mít osobní radost ze služby pro dobro farnosti. Proto Vás chci pozvat na 4 setkání, která budou pod vedením odborníků:

pátek 16. března – 17.00 hodin

                           biskup Josef Hrdlička  přednáší na téma: Duchovní rozměr lektorské služby

pátek 30. března – 17.00 hodin

                           dr. Petr Chalupa přednáší na téma: Úvod do Písma svatého

sobota 21. dubna – 9.00 hodin

                           Martina Pavlíková  praktická cvičení - téma: Kultura řeči při četbě Písma sv.

sobota 28.dubna –  9.00 hodin M. Pavlíková – praktická cvičení: Kultura řeči při četbě P. sv.

Místo setkání:  farní budova na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti

                        (při velkém počtu – orlovna na malém náměstí – bude oznámeno).

            Udělejte si čas na tato setkání, která budou požehnáním nejen pro Vás, ale i pro celou farnost. Přinesou Vám další nové zkušenosti, osobní obohacení a radost ze společenství.  Svůj zájem sdělte

 do 4. března v sakristii nebo telefonicky do farní kanceláře.

                                                                                            Na spolupráci se těší  P. Josef Říha.