Pořad Bohoslužeb - 10.6. - 17.6.2007

Pořad Bohoslužeb - 10.6. - 17.6.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

10. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

TOPOLNÁ

7:00

Za + Ludvíka Ondrouška,
dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

 PONDĚLÍ
Sv. Barnabáše, apoštola

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Josefa Lapčíka, manželku
a rodinu.

 ÚTERY

BÍLOVICE

6:30

Za živou a + rodinu Šonkovu
a Dohnalovu.
Za živou a zemřelou rodinu Lédlovu
a duše v očistci.

STŘEDA
Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

TOPOLNÁ

17:00

Za Jiřího Štěpaníka, manželku

a vnuka Jaroslava, rodinu Štěpaníkovu

a Knotovu.

BÍLOVICE

18:00

Za + Ladislava Matějíčka, dar zdraví, Boží požehnání pro paní Matejíčkovu  a pro celou rodinu.

 ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za Vojtěcha Hubáčka a rodiče Minaříkovi.

PÁTEK
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

BÍLOVICE

18:00

Za + Jaroslavu Vymyslickou, sourozence a rodiče z obou stran

SOBOTA

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

MISTŘICE

11:00

Za živé a zemřelé 50níky
z Mistřic a Javorovce.

TOPOLNÁ

14:00

Za živé a zemřelé 70níky
a za dar zdraví.

11. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za Antonína Vašíčka a rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za živé a + 75níky z Kněžpole

BÍLOVICE

8:45

Za Antonína Dostálka a rodiče z Mistřic.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Kolaříkovu
a Rozsypálkovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Františka Ševčíka, dceru
a celou rodinu.


- V tuto neděli odpoledne v 15:00 hod. se budou ve farní čajovně v Bílovicích promítat fotky z Ghany. Bude také možnost objednat si fotky z výletu do Ostravy do televize Noe.

- Příští týden si můžete nahlásit úmysly na mše svaté na druhé pololetí. Po mši svaté v pondělí v Kněžpoli, ve středu v Bílovicích, ve čtvrtek v Nedachlebicích, v neděli v Mistřicích a Topolné.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci.

- V sobotu 16.6.2007 od 8:00 hod. bude v prostorách farního sklepa brigáda. Chceme dát dohromady sklep pod farní čajovnou. To znamená něco vyvézt a něco navézt. Občerstvení zajištěné.

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci, ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahy a Evy Šáchové.

- Za týden v nedělí bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.

- V pátek 22.6.2007 zveme po mši svaté mládež zvláště letošní maturanty na adoraci jako poděkování za maturitu a následnou oslavu maturity na faře.

- Chtěl bych jménem svým a jménem vás všech poděkovat pani Zábojníkové a Šipkové za to, že se po dobu několika let starali o úklid farního kostela. Zdravotní problémy je přiměly k tomu, aby štafetu úklidu předali jiným. V zadu na stolku s novinami je seznam, na který se mohou zapsat všichni, kdo by se chtěli zapojit do úklidu kostela. Já vím, že všichni máte spoustu vlastních starosti a práce, ale věřím, že se najdou obětaví lidé, kteří si najdou čas i na úklid kostela. Čím více se vás přihlásí tím více bude týmů a s tím spojena i menší zátěž pro jednotlivce.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 10. NEDĚLE
V MEZIDIBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Sklenáře, syna,
rodinu Sklenářovu a Mikulkovu.

 PONDĚLÍ
Sv. Barnabáše, apoštola

ZLÁMANEC

18:00

Za Jiřího Vítka, živou rodinu
a duše v očistci.

 ÚTERY

 

 

 STŘEDA
Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

 

 

 ČTVRTEK

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Ludmilu Říhovu a dvoje rodiče.

 PÁTEK
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

BŘEZOLUPY

18:30

Za Vincence Sklenáře, manželku,

živou a + rodinu a duše v očistci.

 SOBOTA
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

 

 

11. NEDĚLE
V MEZIDIBÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

- Dnes odpoledne v 15:00 hod. se budou ve farní čajovně v Bílovicích promítat fotky z Ghany. Bude také možnost objednat si fotky z výletu do Ostravy do televize Noe.

- Příští týden si můžete nahlásit úmysly na mše svaté na druhé pololetí. Po mši svaté čtvrtek v Březolupech a na Zlámanci v pondělí 18.6.2007.

- Za týden v nedělí bude pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela .

- Ve dnech od 15.6. do 17.6.2007 se uskuteční kolovýlet do Buchlovských kopců. Zájemci ať se seznámí s podrobnějšími informacemi na nástěnce kostela nebo u Ladi Blahového a Evy Šáchové.