Modlitební společenství

Modlitební společenství
Zvu všechny zájemce z řad biřmovanců na modlitební setkání nad Písmem svatým. Setkání bude v sobotu 16. prosince v 18.00 hod. ve farní čajovně. Program bude volnější, jak si ho uděláme takový bude. Můžeme si také prohlédnout fotky z biřmování (pokud je sebou vezmete).

Ps. Když přijde aspoň jeden, tak se mnou budeme dva, a kde jsou dva nebo tři ve jménu Ježíšově, tam je i Kristus uprostřed nich :-)