Pořad Bohoslužeb - 4.11. - 11.11.2007

Pořad Bohoslužeb - 4.11. - 11.11.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

BÍLOVICE

14:30

Dušičková pobožnost.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

18:00

Za zemřelé občany Kněžpole.

ÚTERY 

BÍLOVICE

14:30

Zádušní mše za Antonína Lysoňka.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za zemřelé občany Topolné.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

16:00

Za zemřelé občany Nedachlebic.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

BÍLOVICE

18:00

Za + Josefa a Filomenu Poláškovy
a Marii a Aloise Žujovy.

SOBOTA
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

MISTŘICE

7:00

Za zemřelé občany Mistřic
a Javorovce.

NEDACHLEBICE

13:00

Žehnání práva.

32. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

MISTŘICE

7:00

Za + Marii a Martina Kolkovi,
dvoje rodiče a rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + rodiče Flíborovi, Boženu Podškubkovu, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za Marii Benetovu, manžela
a rodiče Kalabusovy a Vendolské.

NEDACHLEBICE

10:30

Hodová mše svatá na poděkování Pánu Bohu za obdržená dobrodiní,
za občany Nedachlebic, zvláště za mládež.

BÍLOVICE

14:30

Koncert smyčcového kvarteta OMEGA.


- Na splácení půjčky se vybralo 38.762,-Kč.
v Mistřicích 4.792,-Kč;
v Nedachlebicích 2.654,-Kč;
v Kněžpoli 7.904,-Kč;
v Topolné 8.185,-Kč;
v Bílovicích 15.227,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na arcidiecézní charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci.

- Tento týden bude příprava na první sv. přijímání bude jako obvykle ve čtvrtek a v pátek po mši svaté. Rád bych připomenul rodičům, že účast dětí na dětské a nedělní mši svaté patří k přípravě na I. sv. přijímání.

- Starší farníci, kteří z různých důvodů nemohli se připravit na I. sv. přijímání a na svátost biřmování, mají?li zájem o přijetí těchto svátostí, ať se přihlásí u duchovního správce farnosti Bílovice.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 31. NEDĚLE
V MEZIDIBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Tomáše Mikla, manželku,
syna a Josefa Gregora.

 PONDĚLÍ 

ZLÁMANEC

16:30

Za + bratry Šefránkovy, Zdeňka Kmenta, rodiče, rodinu a duše v očistci.

 ÚTERY 

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

Za rodiče Gregůrkovy, Vítkovy,
syna Jiřího a rodinu.

 ČTVRTEK 

 

 

 

 PÁTEK
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

BŘEZOLUPY

7:00

Za + rodiče Vajdíkovy, syna,
za + rodiče Šišákovy a syna.

 SOBOTA
Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

BŘEZOLUPY

18:00

Koncert smyčcového kvarteta OMEGA.

 32. NEDĚLE
V MEZIDIBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Jaroslava Hoferka,
otce a rodinu.


- Na opravy farního kostela se vybralo 6.144,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Tento týden bude jako obvykle příprava na první sv. přijímání ve čtvrtek a v pátek po mši svaté. Rád bych připomenul rodičům, že účast dětí na dětské a nedělní mši svaté patří k přípravě na I. sv. přijímání.