Pořad Bohoslužeb - 2.12. - 9.12.2007

Pořad Bohoslužeb - 2.12. - 9.12.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ
Sv. Františka Xaverského, kněze

BÍLOVICE

6:30

Za + Zdeňka Kaňovského, manželku, sestru a rodiče.

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Vojtěcha a Františku Lapčíkovy, zetě, živou a + rodinu.

ÚTERY
Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

BÍLOVICE

6:30

Za +Filomenu Budíkovu, manžela
a zemřelé děti.

STŘEDA 

BÍLOVICE

6:30

Za živou a + rodinu Prachařovu
a Veselou.

TOPOLNÁ

16:30

Za + Aloisii Nedbálkovu a rodinu.

ČTVRTEK
Sv. Mikuláše, biskupa

BÍLOVICE

6:30

Za + rodinu Bajajovu, Štěpaníkovu
a Bereckovu a celou živou rodinu.

NEDACHLEBICE

17:00

 

PÁTEK
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

BÍLOVICE

6:30

Za + Františka Hruboše, syna a dceru.

BÍLOVICE

18:00

Za + rodinu Hořčíčkovu, manžela, rodiče z obou strana živou rodinu.

SOBOTA
Slavnost
Neposkvrněného početí panny marie

BÍLOVICE

8:45

Za + Annu a Františka Michálkovy
a rodinu Sklenářovou.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé občany Topolné.

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za + Josefu a Aloise Poláškovi a syna.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Martina Hruboše a živou rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Antonína Horáka, sestru , rodiče a jejich sourozence.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Vojtěcha Malinu a rodinu.

TOPOLNÁ

14:00

Adventní koncert.

BÍLOVICE

15:30

Mikulášská besídka.

- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. do farní čajovny v Bílovicích zve společenství maminek na mateřské všechny na adventní odpoledne. Podrobnější informace najdete na nástěnce v předsíní kostela. Bude možnost zakoupit některé z výrobků našich maminek.

- Rorátní mše svaté začínají zítra. Zveme všechny děti a pokud je to jen trochu možné i jejich rodiče. Čeká vás překvapení.

- Příprava na první sv. přijímání bude ve čtvrtek a v pátek v čajovně už v 18.15 hod.

- Ve čtvrtek budeme navštěvovat ?předvánočně? nemocné v Bílovicích a ve Včelarech.

- 7.12. je první pátek v měsíci. Odpoledne v 15:00 hod. bude výstav Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

- Začíná adventní doba. Je to čas, ve kterém myslíme více na svátost smíření. Na nástěnce v předsíní kostela najdete kdy a kde se bude zpovídat v naši farnosti a také kdy a kdo bude zpovídat ve farním kostele v Uherském Hradišti. Prosím neodkládejte tuto svátost na poslední chvíli.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 1. ADVENTNÍ NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Aničku Kolajovu,
živou a + rodinu a za duše v očistci.

 PONDĚLÍ
Sv. Františka Xaverského, kněze

BŘEZOLUPY

6:40

Za + Vincence Sklenáře, manželku,
živ. a + rod. Hubáčkovu, dar zdraví.

ZLÁMANEC

16:30

Za + Vladimíra Lukašíka a rodinu.

 ÚTERY
Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

BŘEZOLUPY

6:40

Za živé a + kněze, kteří z farnosti pocházejí a ve farnosti působili.

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

6:40

Za Martu Koňaříkovu a + rodinu.

 ČTVRTEK
Sv. Mikuláše, biskupa

BŘEZOLUPY

6:40

Za + Boženu Smolkovou a živou
a + rodinu Smolkovu a Havlovu.

 PÁTEK
Sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

BŘEZOLUPY

6:40

Na poděkování za 50 let společného života a živou rodinu.

 SOBOTA
Slavnost
Neposkvrněného početí panny marie

BŘEZOLUPY

10:30

 

 1. ADVENTNÍ NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za Anastásii a Josefa Žákových
a syna Vladimíra.

- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. do farní čajovny v Bílovicích zve společenství maminek na mateřské všechny na adventní odpoledne. Podrobnější informace najdete na nástěnce v předsíní kostela. Bude možnost zakoupit některé z výrobků našich maminek.

- Rorátní mše svaté začínají zítra. Zveme všechny děti a pokud je to jen trochu možné i jejich rodiče. Čeká vás překvapení.

- Příprava na první sv. přijímání bude ve čtvrtek a v pátek v čajovně za farou už v 18.15 hod.

- Začíná adventní doba. Je to čas, ve kterém myslíme více na svátost smíření. Na nástěnce v předsíní kostela najdete kdy a kde se bude zpovídat v naši farnosti a také kdy a kdo bude zpovídat ve farním kostele v Uherském Hradišti. Prosím neodkládejte přijetí této svátosti na poslední chvíli.