Pořad Bohoslužeb - 9.12. - 16.12.2007

Pořad Bohoslužeb - 9.12. - 16.12.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

2. ADVENTNÍ NEDĚLE 

TOPOLNÁ

14:00

Adventní koncert.

BÍLOVICE

15:30

Mikulášská besídka.

PONDĚLÍ 

BÍLOVICE

6:30

Za Julii Mimránkovu, sourozence, rodiče a živou rodinu.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Ludmilu a  Antonína Malinovy, živou a + rodinu.

ÚTERY

BÍLOVICE

6:30

Za + Annu Machovu
a rodiče z obou stran.

BÍLOVICE

14:00

Zádušní mše svatá
za Vítězslavu Vašíčkovou z Kněžpole.

STŘEDA

BÍLOVICE

6:30

Za + Vlastimila Vyorálka
a stařečky z obou stran.

TOPOLNÁ

16:30

Za Jaroslava Jánoše,
rodinu Jánošovu a Pickovu.

ČTVRTEK
Adorační den farnosti Bílovice

BÍLOVICE

6:30

Za + Marii Pavlíkovu,
živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

17:00

 

PÁTEK 

BÍLOVICE

6:30

Za + Marii Koželuhovu, manžela, zetě, vnuky a celou rodinu.

BÍLOVICE

17:00

Za + Ladislava Lysoňka,
bratra Františka a rodiče.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Za + Annu a Františka Michálkovi
a rodinu Sklenářovu.

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další ochranu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Františka Bečicu, syna Antonína, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Marii a Karla Zemánkovy
a rodinu Kašnou.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé ročníku 1934.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Vladimíra Dostálka
 rodinu Kubovu.

- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. bude v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Topolné adventní koncert kostelního sboru z Otrokovic. Vstupné dobrovolné.

- Příprava na první sv. přijímání bude společně jen v pátek v čajovně už v 18.15 hod.

- Ve středu bude ?předvánoční? návštěva nemocných v Kněžpoli a ve čtvrtek v Mistřicích a Javorovci.

- Ve čtvrtek 13. prosince je den vzájemných modliteb naši farnosti a arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Výstav nejsvětější svátosti bude po rorátní mši svaté a skončí v 19:00 hod. Prosím, abyste se zapsali na jednotlivé půlhodinky. 

- V sobotu bude společná ministrantská schůzka v čajovně za farou od 9.00 hod. 

- Kde a kdy se zpovídá v naši farnosti a ve farnosti Uherské Hradiště najdete na nástěnce v předsíní kostela. Prosím neodkládejte přijetí této svátost na poslední chvíli. 

- Ve čtvrtou neděli adventní zvu všechny rodiče, kteří očekávají narození dítěte na mši svatou s požehnáním pro těhotné ženy.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 2. ADVENTNÍ NEDĚLE  

BŘEZOLUPY

10:30

Za Anastásii a Josefa Žákových
a syna Vladimíra.

 PONDĚLÍ 

BŘEZOLUPY

6:40

 

ZLÁMANEC

16:30

Na poděkování za dar zdraví pro syna
a maminku s prosbou o další pomoc.

 ÚTERY 

BŘEZOLUPY

6:40

Za + Boženu Kriklovu a manžela.

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

6:40

Za živé a zemřelé osmdesátníky z Březolup.

 ČTVRTEK 

BŘEZOLUPY

6:40

Za + rodiče Sklenářovy,
syna a živou rodinu.

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

6:40

Za + manžele Knotovy, syna,
živou a + rodinu.

 SOBOTA 

 

 

 

 3. ADVENTNÍ NEDĚLE  

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a + farníky
a dobrodince naši farnosti.


- Dnes odpoledne ve 14:00 hod. bude v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Topolné adventní koncert kostelního sboru z Otrokovic. Vstupné dobrovolné.

- Příprava na první sv. přijímání bude společně jen v pátek v čajovně už v 18.15 hod.

- V sobotu bude společná ministrantská schůzka v čajovně v Bílovicích od 9.00 hod.

- Kde a kdy se zpovídá v naši farnosti a ve farnosti Uherské Hradiště najdete na nástěnce v předsíní kostela. Prosím neodkládejte přijetí této svátost na poslední chvíli.

- Ve čtvrtou neděli adventní zvu všechny rodiče, kteří očekávají narození dítěte na mši svatou s požehnáním pro těhotné ženy v 8.45 hod. v Bílovicích.