Pořad Bohoslužeb - 23.12. - 30.12.2007

Pořad Bohoslužeb - 23.12. - 30.12.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

BÍLOVICE

15:00

Svátost smíření.

PONDĚLÍ
ŠTEDRÝ DEN

BÍLOVICE

7:00

Za + Marii Malinovu, živ. a + rodinu.

NEDACHLEBICE

21:00

Za + Annu Solíkovu, živ. a + rodinu.

TOPOLNÁ

22:00

Za Josefa Otáhala a živou a + rodinu Foltýnovu a Otáhalovu.

BÍLOVICE

24:00

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince naši farnosti.

ÚTERY
SLÁVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

 

BÍLOVICE

8:45

 

TOPOLNÁ

8:45

Za + Oldřicha Šubíka.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Ludvíka Dovrtěla, syna a rodiče.

STŘEDA
Svátek sv. Štěpána,
jáhna a mučedníka

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Vladimíra Slívu a živ. a + rodinu

BÍLOVICE

8:45

Za + Bohumilu Blahovu,
rodinu Tobolovu a Blahovu.

TOPOLNÁ

8:45

Za Antonína Mlýnka, syna, rodiče Mikoláškovi a rodinu Elišťákovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Dostálka, dvoje rodiče,
živou a + rodinu.

ČTVRTEK
Svátek sv. Jana, evangelisty

BÍLOVICE

16:00

Za pěstitele a výrobce vína.

PÁTEK
Svátek svatých mláďátek, mučedníků

BÍLOVICE

16:00

Za děti a mládež naši farnosti.

SOBOTA

BÍLOVICE

8:00

 

SVÁTEK
SVATÉ RODINY

 

MISTŘICE

7:00

Za + Silvestra Špačka, manželku,
syna a rodinu

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Marii a Ignáce Šnajdarovi,
děti, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za manželé naši farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za + Marii a Františka Hrdinovy
a rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Františka Solíka,
živou a + rodinu a duše v očistci.

- Minulou byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Vybralo se 46.209,-Kč.
v Mistřicích 4.963,-Kč;
v Kněžpoli 6.252,-Kč;
v Nedachlebicích 6.966,-Kč;
v Topolné 10.261,-Kč;
v Bílovicích 17.767,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Otevření vinného sklepa na faře a košt vína.


Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 4. ADVENTNÍ NEDĚLE  

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Stanislava Berecku, rodinu
a Zdeňka Křena.

 PONDĚLÍ
ŠTEDRÝ DEN

BŘEZOLUPY

7:00

Za živou a + rodinu Hubáčkovu, Michalčíkovu a Čagánkovu.

BŘEZOLUPY

23:00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

 ÚTERY
SLÁVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé občany Březolup.

 STŘEDA
Svátek sv. Štěpána,
jáhna a mučedníka

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé občany Svárova.

 ČTVRTEK
Svátek sv. Jana, evangelisty

 

 

 

 PÁTEK
Svátek svatých mláďátek, mučedníků

 

 

 

 SOBOTA 

 

 

 

 SVÁTEK
SVATÉ RODINY  

BŘEZOLUPY

10:30

Za rodiny naši farnosti.

- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Vybralo se 7.448,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.