Pořad Bohoslužeb - 23.12. - 30.12.2007

Pořad Bohoslužeb - 23.12. - 30.12.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

MISTŘICE

7:00

Za Viktorii Luběnovu, manžela,
tři syny a dar víry.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Kašpara Zajíce, manželku, děti, vnuky a živou rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Jindřicha a Blaženu Zajícovy
a vnuka Jindřicha.

TOPOLNÁ

8:45

Za Čestmíra Čejku, rodinu Hrdinovu, rodinu Čechmánkovu a Dohnalovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Marii a Antonína Jurčovy,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

14:00

Vánoční koncert mužského
a ženského sboru z Kněžpole.

PONDĚLÍ
Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Jaroslava Gajdůška, bratra, rodiče a živou rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za Vladimíra Štěpaníka, oboje rodiče a duše v očistci.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za živou a + rodinu Františky a Josefa Viňovských.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za + manžela Drahoslava
oboje rodiče, celou živou a + rodinu.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za Josefa Blahu, rodiče z obou stran
a živou rodinu.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Za + Annu Lapčíkovu,
živou a zemřelou rodinu.

SVÁTEK KŘTU PÁNE

MISTŘICE

7:00

Za + Antonína Malinu, manželku, živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Jaroslava Šupku, manželku, syna, dceru a živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za Ludvíka Mikulku, dceru,
živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Řezníčka, rodiče,
manžele Hubáčkovi, dceru, dva syny,
živou a + rodinu.

- Dnes odpoledne členové kněžpolského sboru zvou vás na vánoční koncert do kostela v Kněžpoli ve 14:00 hod.
- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci.
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9:00 hod v čajovně za farou v Bílovicích.
- Na přípravu na biřmování se mohou přihlásit mladí, kteří ukončili základní školní docházku v roce 2006.
- Dne 12.1.2008 se koná vedle našeho farního plesu také děkanátní ples ve Starém Městě u Uh.H. Věříme, že si dobře vyberete a nebudete litovat.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Anežku Tomaštíkovu,
manžela a dvoje rodiče.

 PONDĚLÍ
Sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

BŘEZOLUPY

16:30

Za + Marii a Františka Gregorovy,
syna a rodinu.

 ŮTERÝ 

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

 

 ČTVRTEK 

 

 

 

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA 

 

 

 

 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Hovorku, Josefa Hovorku a rodiče Babicovy.

- Dnes odpoledne členové kněžpolského sboru zvou vás na vánoční koncert do kostela v Kněžpoli ve 14:00 hod. 
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích. 
- Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9:00 hod v čajovně za farou v Bílovicích.
- Na přípravu na biřmování se mohou přihlásit mladí, kteří ukončili základní školní docházku v roce 2006.
- Dne 12.1.2008 se koná vedle našeho farního plesu také děkanátní ples ve Starém Městě u Uh.H. Věříme, že si dobře vyberete a nebudete litovat.