Pořad Bohoslužeb - 18.12. - 24.12.2006

Pořad Bohoslužeb - 18.12. - 24.12.2006

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo Hod. Úmysl
PONDĚLÍ

 

BÍLOVICE

6:30

Za Vojtěcha a Anežku Pouřikovi
a sourozence Lapčíkovy.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + rodinu Jana Skovajsy,
za živou a + rodinu Musilovu.

ÚTERÝ

 

BÍLOVICE

6:30

Za + Marii Šobáňovu a rodiče.

STŘEDA

 

BÍLOVICE

6:30

Za rodinu Chaloukovu,
Švecovu a Kerbrovu.

TOPOLNÁ

17:00

Za + Emilii Čechmánkovu,
rodiče a bratra.

ČTVRTEK

 

BÍLOVICE

6:30

Za + rodiče Zbořilovi a celou rodinu.
NEDACHLEBICE

17:00

Za živou a + rodinu Mikuláštíkovu
a Paprskářovu.

PÁTEK

 

BÍLOVICE

6:30

Za živou a + rodinu Müllerovu.

SOBOTA

 

BÍLOVICE

7:00

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

MISTŘICE

7:00

Za živou a + rodinu Silvestra Špačka.

KNĚŽPOLE

7:00

Za živou a + rodinu Jakšíkovu
a nemocnou osobu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Marii Malinovou a živou rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Bereckovu.
NEDACHLEBICE

10:30

Za živé a + farníky a dobrodince naši farnosti.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo Hod. Úmysl

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince naši farnosti.

 

PONDĚLÍ
Sv. Damasa I., papeže

BŘEZOLUPY

6:40

Za dar zdraví a Boží ochranu.

 

ÚTERÝ

 

BŘEZOLUPY

6:40

Za rodiče Šubardovi, Malinovi
a živou rodinu.

 

STŘEDA
 Sv. Lucie,
panny a mučednice
BŘEZOLUPY

6:40

Za dar zdraví a Boží ochranu.

 

ČTVRTEK
Sv. Jana od Kříže,kněze a učitele církve

BŘEZOLUPY

6:40

 
 

PÁTEK

 

BŘEZOLUPY

6:40

Za Jarmilu Poláškovu, dceru a rodiče.

  SOBOTA

 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Stanislava Berecku, rodinu Bereckovu, za + Zdenka Křena a rodinu Křenovu
BŘEZOLUPY

23:00

Za živé a zemřelé farníky.