Pořad Bohoslužeb - 13.1. - 20.1.2008

Pořad Bohoslužeb - 13.1. - 20.1.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SVÁTEK KŘTU PÁNE

MISTŘICE

7:00

Za + Antonína Malinu, manželku, živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Jaroslava Šupku, manželku, syna, dceru a živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za Ludvíka Mikulku, dceru,
živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Řezníčka, rodiče,
manžele Hubáčkovi, dceru, dva syny,
živou a + rodinu.

BŘEZOLUPY

15:00

Vánoční koncert chrámového sboru v Březolupech a mužského a ženského sboru z Kněžpole.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + rodiče Mimránkovy, Vašíčkovy, živou a + rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

 

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za rodiče Poznerovy, Pavelkovy
a živou rodinu.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Vladimíra Strýčka
a rodinu Kaňovskou.

BÍLOVICE

18:00

Za + rodiče Havlovy, dceru Boženu, živou a zemřelou rodinu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

 

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Za + Josefa Kašného, dvoje rodiče
a živou rodinu.

2. neděle
v mezidobí

MISTŘICE

7:00

Za Annu a Vincence Vaculkovi,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Stanislava a Annu Valsovi,
syna, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Aloise Běťáka, manželku, syna, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za Boženu Ondruškovu, manžela
a dvoje rodiče.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Ludmilu Hlaváčkovu, manžela
a živou rodinu.

- Dnes odpoledne v 15:00 hod. zveme vás na vánoční koncert chrámového sboru v Březolupech a mužského a ženského sboru z Kněžpole. 
- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Topolné a Nedachlebicích. 
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích. 
- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Hovorku, Josefa Hovorku a rodiče Babicovy.

15:00

Vánoční koncert chrámového sboru v Březolupech a mužského a ženského sboru z Kněžpole.

 PONDĚLÍ 

ZLÁMANEC

16:30

Za + Josefa Řezníčka, rodiče,
živou a zemřelou rodinu.

 ŮTERÝ 

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

 

 ČTVRTEK 

 

 

 

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA 

 

 

 

 2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Františka Gregorovy,
syna a rodinu.


- Dnes odpoledne v 15:00 hod. zveme vás na vánoční koncert chrámového sboru v Březolupech a mužského a ženského sboru z Kněžpole. 
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.