Pořad Bohoslužeb - 20.1. - 27.1.2008

Pořad Bohoslužeb - 20.1. - 27.1.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ
Sv. Anežky,
panny a mučednice

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Jana a Ludmilu Macenauerovy, živou a + rodinu.

ÚTERÝ
Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

BÍLOVICE

6:30

 

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za + rodiče Večerovy, 2 syny
a rodiče z obou stran.

ČTVRTEK
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

NEDACHLEBICE

17:00

 

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK
Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

BÍLOVICE

18:00

Za Františka Janků, dvoje rodiče
a živou rodinu.

SOBOTA
Sv. Timoteje a Tita, biskupů

MISTŘICE

7:00

 

BÍLOVICE

8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a požehnaný věk..

14:00

Zádušní mše svatá
za Miroslava Brázdila.

3. neděle
v mezidobí

MISTŘICE

7:00

Za živé a zemřelé farníky
a za dobrodince farnosti.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Aloise Kašného, živou a + rodinu Kašnou, Novotnou, Vašátovu a Knotovu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Cecílii a Vladimíra Pospíšilovy
a živou a + rodinu Pospíšilovu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Františka Šobáně, syna, zetě, sestru, dvoje rodiče, nemocné a duše v očistci.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Františka a Annu Solíkovy
a duše v očistci.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9.00 hod. v čajovně za farou v Bílovicích.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Františka Gregorovy,
syna a rodinu.

 PONDĚLÍ
Sv. Anežky,
panny a mučednice

ZLÁMANEC

16:30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dar zdraví pro celou rodinu.

 ŮTERÝ
Sv. Vincence,
jáhna a mučedníka

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

 

 ČTVRTEK
Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 

 

 

 PÁTEK
Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA
Sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

 

 

 3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Křena, bratra,
rodiče Belantovy a syna.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Březolupech, Zlámanci a Svárově. Prosím nahlaste své nemocné. 
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9.00 hod. v čajovně za farou v Bílovicích. 
- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.