Pořad Bohoslužeb - 3.2. - 10.2.2008

Pořad Bohoslužeb - 3.2. - 10.2.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Josefa Kaldčíka, syna
a dvoje rodiče.

ÚTERÝ
Sv. Agáty,
panny a mučednice

BÍLOVICE

6:30

Za rodiče Veselé, Stöhrovy, Šurmánkovy a živou rodinu.

POPELEČNÍ STŘEDA 

BÍLOVICE

6:30

 

TOPOLNÁ

16:30

Za Marii Foltýnovu, zetě,
živou a + rodinu.

BÍLOVICE

18:00

 

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Karla Laszezewského,
Bohumila a Antonína. Juřenovi,
celou živou a + rodinu.

BÍLOVICE

18:00

Za + rodiče Machalovy, Juřičkovy
a duše v očistci.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za Aloise Kašného
a rodiče z obou stran.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Za + Zdenka Macha, oboje rodiče, sestru, živou a + rodinu.

1. neděle POSTNÍ 

MISTŘICE

7:00

Za Jana a Růženu Kolinských,
rodinu Hrbatovu, živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Bohumila a Boženu Flíborovy, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Rozsypálkovu, Gajdošíkovu a 3 bratry.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + rodiče Řezníčkovy,
duše v očistci a ochranu Boží.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za obrácení hříšníků.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce.
- Setkání pro dospělé k přípravě na svátosti v pondělí v 17:45 hod. na faře v Bílovicích.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Hoferkovu.

PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

16:30

Za rodiče Říhovy, dvoje stařečky
a duše v očistci

 ŮTERÝ
Sv. Agáty,
panny a mučednice

 

 

 

 POPELEČNÍ STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

 

 ČTVRTEK
Adorační den farnosti Březolupy

BŘEZOLUPY

7:00

Za duchovní obnovu farnosti.

PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA 

 

 

 

 1. NEDĚLE postní

BŘEZOLUPY

10:30

Za Františku a Josefa Bartasovy,
rodiče Bilavčíkovy, rodiny
a manželé Kriklovy.

14:30

Pobožnost křížové cesty
za obrácení hříšníků.


- Čtvrtek 7. února je v naši farnosti den vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci. Po ranní mši svaté bude výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace. Prosím rozeberte si jednotlivé adorační hodiny. Seznám adorujících je na poličce u pilíře.
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce.