Pořad Bohoslužeb - 10.2. - 17.2.2008

Pořad Bohoslužeb - 10.2. - 17.2.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

1. neděle POSTNÍ

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za obrácení hříšníků.

PONDĚLÍ
Panny Marie Lurdské

BÍLOVICE

15:00

Zádušní mše svatá
za Josefa Pavelku z Topolné.

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Emilii Škrabalovu, manžela
a dvoje rodiče.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

 

STŘEDA 

BÍLOVICE

15:00

Zádušní mše svatá
za Ludvíka Křiváčka z Jalubí.

TOPOLNÁ

16:30

Za + Lucii a Václava Dohnalovy
a tři syny.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za nedožitých 60 let Františka Šuranského a za Františku Černou,
za živou a + rodinu

BÍLOVICE

18:00

Za + Miroslava Lapčíka, otce,
rodinu Lapčíkovu a Janotovu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za Otakara Červinku, oboje rodiče
a živou rodinu.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

 

2. neděle POSTNÍ 

MISTŘICE

7:00

Za + Františka Malinu, nemocnou manželku a za duše v očistci.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Svatopluka Švehlu, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Ferdinanda a Viktorii Dostálkovi, dceru a zetě.

TOPOLNÁ

8:45

Za + Oldřicha Šubíka,
živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živou a + rodinu Dovrtělovu
a Poláškovu.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za rodiny.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci. 
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích. 
- Ve dnech 29.2. do 4.3.2008 se uskuteční prázdninové lyžování na Stupavě s ubytováním na faře ve Střilkách. Počet je omezený. Podrobnější informace jsou na nástěnce. Zájemci hlaste se u Evy Šáchové nebo Ladě Blahy.
- Děkuji všem farníkům jménem P. Jozefa Strečky z řehole verbistů, který navštívil po minulé 2 neděle naši farnost, za vaše finanční dary pro potřeby jejich misií. Všechny vaše dary spolu činí 12 350,- Kč a tyto peníze odeslal na konto řeholního bratra Dáriusa Čarše do Bolívie. Ve vývěsce jsme zveřejnili dopis od tohoto misionáře, který napsal před Vánocemi do farnosti Nový Hrozenkov, kde před 5 lety pobýval na pastorační praxi. 
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u P. Jerzego Walczaka. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč.
- Setkání pro dospělé k přípravě na svátosti v pondělí v 17:45 hod. na faře v Bílovicích.
- Schůzka ministrantů bude v sobotu v 9.00 hod. na faře v Bílovicích.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 1. NEDĚLE postní 

BŘEZOLUPY

10:30

Za Františku a Josefa Bartasovy,
rodiče Bilavčíkovy, rodiny
a manželé Kriklovy.

 

14:30

Pobožnost křížové cesty
za obrácení hříšníků.

 PONDĚLÍ
Panny Marie Lurdské

ZLÁMANEC

16:30

Za rodiče Ondrůškovy
a duše v očistci.

 ŮTERÝ 

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + rodiče Valouchovy
a živou a + rodinu.

 ČTVRTEK 

 

 

 

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA 

 

 

 

 2. NEDĚLE postní 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

14:30

Pobožnost křížové cesty
za rodiny.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.
- Ve dnech 29.2. do 4.3.2008 se uskuteční prázdninové lyžování na Stupavě s ubytováním na faře ve Střilkách. Počet je omezený. Podrobnější informace jsou na nástěnce. Zájemci hlaste se u Evy Šáchové nebo Ladě Blahy.
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u P. Jerzego Walczaka. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč.
- Děkuji všem farníkům jménem P. Jozefa Strečky z řehole verbistů, který navštívil po minulé 2 neděle naši farnost, za vaše finanční dary pro potřeby jejich misií. Všechny vaše dary spolu činí 12 350,- Kč a tyto peníze odeslal na konto řeholního bratra Dáriusa Čarše do Bolívie. Ve vývěsce jsme zveřejnili dopis od tohoto misionáře, který napsal před Vánocemi do farnosti Nový Hrozenkov, kde před 5 lety pobýval na pastorační praxi.
- Schůzka ministrantů bude v sobotu v 9.00 hod. na faře v Bílovicích.