Pořad Bohoslužeb - 17.2. - 24.2.2008

Pořad Bohoslužeb - 17.2. - 24.2.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

2. neděle POSTNÍ

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za rodiny.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Boženu a Antonína Juráskovi, živou a + rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za Oldřicha Elišťáka, sestru
a duše v očistci.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za + Alenu Jurčíkovu
a za + rodinu Jurčíkovu.

ČTVRTEK
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

NEDACHLEBICE

17:00

Za živou a +rodinu Hrabcovu, Juřenovu a Knotovu.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

BÍLOVICE

18:00

Za + rodiče a prarodiče Juřičkovy
a duše v očistci.

SOBOTA
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

MISTŘICE

7:00

 

3. neděle POSTNÍ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Josefa Jakšíka, manželku,
živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Annu a Josefa Hájkovi,
živou rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Davida Gregůrka
a živou a + rodinu.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za mládež.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Topolné a Nedachlebicích. 

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích. 

- V neděli 24.2.2008 ve farní čajovně po pobožnosti křížové cesty bude promítání fotek z Medžugorje. 

- Ve dnech 29.2. do 4.3.2008 se uskuteční prázdninové lyžování na Stupavě s ubytováním na faře ve Střilkách. Počet je omezený. Podrobnější informace jsou na nástěnce. Zájemci hlaste se u Evy Šáchové nebo Ladě Blahy. 

- Ve dnech od 29.2. do 4.3.2008 bude prodloužené víkendovo-prázdninové soustředění schol a těch, kteří rádi zpívají v prostorách Bílovské fary. V programu kromě zpívání výlet do aquaparku v Uherském Brodě.

- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 2. NEDĚLE postní 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za rodiny.

PONDĚLÍ 

ZLÁMANEC

16:30

 

ŮTERÝ 

 

 

 

STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

 

ČTVRTEK
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

 

 

 

PÁTEK
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA
Sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

 

 

 

3. NEDĚLE postní

BŘEZOLUPY

10:30

Za + rodiče Řezníčkovy,
syna Josefa, vnuka Miroslava,
rodinu Řezníčkovu a Šáchovu.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za mládež.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek.

- V neděli 24.2.2008 ve farní čajovně v Bílovicích po pobožnosti křížové cesty bude promítání fotek z Medžugorje.

- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.

- Ve dnech 29.2. do 4.3.2008 se uskuteční prázdninové lyžování na Stupavě s ubytováním na faře ve Střilkách. Počet je omezený. Podrobnější informace jsou na nástěnce. Zájemci hlaste se u Evy Šáchové nebo Ladě Blahy.

- Ve dnech od 29.2. do 4.3.2008 bude prodloužené víkendovo-prázdninové soustředění schol a těch, kteří rádi zpívají v prostorech Bílovické fary. V programu krom zpívaní výlet do aquaparku v Uherském Brodě.

- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).