Pořad Bohoslužeb - 24.2. - 2.3.2008

Pořad Bohoslužeb - 24.2. - 2.3.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

3. NEDĚLE POSTNÍ

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za mládež.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + rodiče Musilovy, Skovajsovy,
+ Oldřicha Samsona a rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

 

15:00

Zádušní mše svata
za Kromsianovou z Mistřic.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za + Annu Šlenkerovu, manžela
a bratra.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Aloise Bartoše, dvě manželky
a živou rodinu.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za + Stanislava Junaštíka a manželku.

SOBOTA 

BÍLOVICE

7:30

Za živé a zemřelé ctitele Panny Marie.

4. NEDĚLE POSTNÍ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Vojtěcha Janigu, syna Miroslava, zetě Jiřího a za živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Aloise Krystýna, manželku a syna.

TOPOLNÁ

8:45

Za Antonína Mlýnka, otce, Marii
a Josefa Kovářovi a živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za děti.

- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Vybralo se 39.132,-Kč.
v Nedachlebicích 4.994,-Kč;
v Mistřicích 5.254,-Kč;
v Kněžpoli 5.965,Kč;
v Topolné 9592,-Kč;
v Bílovicích 13.327,Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

- Dnes odpoledne po pobožnosti křížové cesty ve farní čajovně bude promítání fotek z Medžugorje a z poslední pouti do Jižních Čech..

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.

- V pátek po mši svaté bude zkouška gregoriánské schóly. Zkouška bude na faře. 

- Autobus na latinskou mši svatou pojede v 6:30 hod. z Javorovce přes Mistřice, Kněžpole, Včelary, Topolnou a Nedachlebice.

- V sobotu bude schůzka ministrantů v čajovně na faře v Bílovicích od 9.00 hod. 

- Za týden v neděli bude sbírka ?svatopetrský haléř?.

- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).

 

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

2. NEDĚLE POSTNÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + rodiče Řezníčkovy,
syna Josefa, vnuka Miroslava,
rodinu Řezníčkovu a Šáchovu.

14:00

Pobožnost křížové cesty
za mládež.

PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

16:30

Za + rodiče Peškovy a Josefa Pavelku.

ŮTERÝ

 

 

 

STŘEDA

BŘEZOLUPY

18:00

 

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA

 

 

 

 3. NEDĚLE POSTNÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Stuchlíka,
živou a zemřelou rodinu.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za děti.- Minulou neděli se na opravy farního kostela vybralo 8.043.Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes odpoledne po pobožnosti křížové cesty ve farní čajovně v Bílovicích bude promítání fotek z Medžugorje a z poslední pouti do Jižních Čech.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Březolupech, Zlámanci a Svárově. Prosím nahlaste své nemocné.

- V sobotu bude schůzka ministrantů v čajovně na faře v Bílovicích od 9.00 hod.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek.

- Za týden v neděli bude sbírka ?svatopetrský haléř?.

- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.

- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).