Pořad Bohoslužeb - 2.3. - 9.3.2008

Pořad Bohoslužeb - 2.3. - 9.3.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

4. NEDĚLE POSTNÍ

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za děti.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

17:00

Za + Josefa Ševčíka, manželku,
živou a + rodinu.

ÚTERÝ
Sv. Kazimíra

BÍLOVICE

6:30

Za dar tělesného a duchovního uzdravení.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

16:30

Za Rudolfa Prajku, rodiče Turečkovy a syna.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

17:00

Za Bohuslavu Knotovu, syna Jaroslava, živou a + rodinu Knotovu a Dudovu.

BÍLOVICE

18:00

Za Zdeňka Lapčíka, celou + rodinu Lapčíkovu a Koželuhovu.

PÁTEK
Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

BÍLOVICE

18:00

Za Františka Stöhra, manželku
a duše v očistci.

SOBOTA
Sv. Jana s Boha, řeholníka

BÍLOVICE

7:30

Za manžele Medkovy a Kromsiánovy.

5. NEDĚLE POSTNÍ

MISTŘICE

7:00

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Ignáce Lapčíka, manželku,
dvoje rodiče, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za + Metoděje Kvapilíka
a živou rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Anežku Lysoňkovu, rodiny z obou stran, bratry Pavla, Miroslava a Josefa.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty.

- Dnes byla sbírka tzv. "svatopetrský haléř".Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

- Ve čtvrtek bude předvelikonoční návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech. Prosím nahlaste své nemocné.

- V pátek máme tradiční adoraci s příležitosti ke svátosti smíření. Adorace začne v 15:00 hodin.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání o jarních prázdninách nebude, pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali.

- Biřmovanci mají v pátek od 20.00 hod a v sobotu od 9.00 hod dvě hodinová setkání postní duchovní obnovy v kostele v Bílovicích. Přednášku bude mít o. Jakub Sadílek, františkán z Uh. Hradiště, v sobotu večer pak setkání není. 

- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Na místě si můžete vařit z vlastních zásob. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).

 

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 4. NEDĚLE POSTNÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Josefa Stuchlíka,
živou a zemřelou rodinu.

14:00

Pobožnost křížové cesty
za děti.

PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

16:30

Za živou a zemřelou rodinu Vítkovu
a dar zdraví pro celou rodinu.

ŮTERÝ
Sv. Kazimíra

 

 

 

STŘEDA

BŘEZOLUPY

18:00

Na poděkování Pánu Bohu
za dar zdraví a Boží požehnání.

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK
Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA
Sv. Jana s Boha, řeholníka

 

 

 

 5. NEDĚLE POSTNÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Františky z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za nemocné.

- Dnes byla sbírka tzv. "svatopetrský haléř".Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 - Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání o jarních prázdninách nebude, pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali.

- Biřmovanci mají v pátek od 20.00 hod a v sobotu od 9.00 hod dvě hodinová setkání postní duchovní obnovy v kostele v Bílovicích. Přednášku bude mít o. Jakub Sadílek, františkán z Uh. Hradiště, v sobotu večer pak setkání není.

 - Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozváni na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. Autobus vyzvedne všechny účastníky pouti v jednotlivých obcích a stejně tak po návratu rozveze. Na cestu je stále třeba cestovní pas ? dá se zařídit bez fotky v pondělí a ve středu na bývalém okresním úřadu naproti Komerční banky. Na místě si můžete vařit z vlastních zásob. Nemusíte se bát náročnosti pouti, protože pro starší bude méně náročný program. Hlásit se můžete ode dneška u otce Jiřího. Prosím abyste také složili zálohu ve výši 1.000,-Kč z celkové předpokládané ceny 2.190,- Kč + 35 euro na ubytování (platí se na místě).