Pořad Bohoslužeb - 9.3. - 16.3.2008

Pořad Bohoslužeb - 9.3. - 16.3.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

5. NEDĚLE POSTNÍ

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za nemocné.

PONDĚLÍ

 

KNĚŽPOLE

7:00

Za Josefa Lapčíka, otce, dvoje rodiče a celou rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za Rudolfa a Anastázii Machovy, rodiče a sourozence a za obrácení hříšníků.

MISTŘICE

18:00

Za Marii Malinovu, manžela a syna, za rodinu Magdálkovu a Tománkovu.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

18:00

Za rodiče Lapčíkovy, Malinovy,
živou a + rodinu.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za + Ludmilu Dudovu,
manžela a celou rodinu.

BÍLOVICE

18:00

Za Marii a Františka Belantovi,
živou a + rodinu Belantovu.

PÁTEK 

BÍLOVICE

18:00

Za Vladimíra a Marii Zajícovi,
rodiče a rodinu.

SOBOTA
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

BÍLOVICE

8:00

Za Josefy a Josefky z Bílovic, Včelar, Topolné, Mistřic, Javorovce, Kněžpole a Nedachlebic

KVĚTNÁ NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za Boženu Hofmanovu, rodiče,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + P. Jaroslava Huslíka.

BÍLOVICE

8:45

Za Josefa Vajdíka, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za Josefu a Rudolfa Prajkovi,  Oldřicha Ostrožíka, rodiče a rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + rodiče Ševčíkovy, za  dar zdraví pro celou rodinu Ševčíkovu.

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za duchovní povolání
a věrnost duchovnímu povolání.

- Minulou neděli se na tzv. ?svatopetrský haléř? vybralo
v Mistřicích 4.241,-Kč
v Kněžpoli 5.273,-Kč
v Nedachlebicích 5.627,-Kč
v Topolné 9.913,-Kč
v Bílovicích 12.629,-Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Prosím úklidové skupiny a všechny ochotné na brigádu ve středu 12.3. v 8:30 hod. bude velký předvelikonoční úklid kostela.

- Ve čtvrtek bude předvelikonoční návštěva nemocných v Kněžpoli, Mistřicích a Javorovci. Prosím nahlaste své nemocné.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali.

- V sobotu v 9:00 hod. v čajovně bude schůzka ministrantů. Bude nácvik na velikonoční třídenní.

- Ve vitrínkách a nástěnkách je rozepsáno, kdy a kde se bude zpovídat před velikonočními svátky. Prosím neodkládejte svátost smíření na poslední chvíli. 

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.

 

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 5. NEDĚLE POSTNÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Františky z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

14:00

Pobožnost křížové cesty
za nemocné.

PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

16:30

Za + rodiče Blahovy, Šefránkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

ŮTERÝ 

 

 

 

STŘEDA

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Jaroslav Hoferka, rodiče
a rodinu Vyoralovu.

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

Za + Františku Horákovu a ostatní Františky a Josefy s rodiny.

SOBOTA
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

BŘEZOLUPY

17:00

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Josefy a Josefky z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za duchovní povolání
a věrnost duchovnímu povolání.

- Minulou neděli se na tzv. ?svatopetrský haléř? vybralo 5.626,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali.

- V sobotu v 9:00 hod. v čajovně bude schůzka ministrantů. Bude nácvik na velikonoční třídenní.

- Ve vitrínkách a nástěnkách je rozepsáno, kdy a kde se bude zpovídat před velikonočními svátky. Prosím neodkládejte svátost smíření na poslední chvíli.

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.