Pořad Bohoslužeb - 24.12. - 31.12.2006

Pořad Bohoslužeb - 24.12. - 31.12.2006

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

 

MISTŘICE

7:00

Za živou a + rodinu Marie Teterové
a manžela.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Bedřicha Pauříka,
snachu Marii, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

 

TOPOLNÁ

8:45

Za + Oldřicha Šubíka, živou a + rodinu

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Pavla Dovrtěla, živou a + rodinu.

Svátek sv. Štěpána, jáhna a mučedníka

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za Viktorii Burdovu, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Bohumilu Blahovu,
živou a + rodinu Blahovu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Dostálkovu, Soškovu, Horákovu a Konečných.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Josefa Dostálka a celou rodinu.

STŘEDA
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

BÍLOVICE

17:00

Za pěstitelé vína a vináře.

ČTVRTEK
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

BÍLOVICE

17:00

Za děti a mládež.

PÁTEK

 

BÍLOVICE

17:00

 

SOBOTA

 

 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY

MISTŘICE

7:00

Za živé a + farníky
a dobrodince naší farnosti.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Marii a Ignáce Šnajdarovi,
děti, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za rodiny naši farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Marie Kunové.

NEDACHLEBICE

10:30

Za Marii a Františka Pauříkovi
a duše v očistci.


- Minulou neděli byla sbírka na opravu farní budovy. Vybralo se 42.350,-Kč.
v Kněžpoli 6.423,-Kč;
v Mistřicích 4.372,-Kč;
v Bílovicích 16.825,-Kč;
v Topolné 8.954,-Kč;
v Nedachlebicích 5.776,-Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

- Odpoledne ve farním kostele v Bílovicích na Boží Hod Vánoční bude v 15:30 hod. vánoční besídka, kterou připravili naše děti, a na kterou vás všechny zveme.

- Na svátek sv. Štěpana zveme vás na 14:00 hod. do kostela v Topolné na Vánoční koncert dechovky Topolanka.

- Ve středu při mši svaté bude žehnání vína a po mši svaté zveme vás do farní čajovny na košt vína.

- Ve čtvrtek při bohoslužbě bude žehnání dětem a mladým. Po mši svaté bude vyhodnocení docházky na rorátní mše a možnost doplnit si obrázek o zbývající částky.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
ŠTĚDRÝ DEN

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Stanislava Berecku,
rodinu Bereckovu,
za + Zdenka Křena a rodinu Křenovu

BŘEZOLUPY

23:00

Za živé a zemřelé farníky.

 

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé občany Březolup.

 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za rodinu Hubáčkovu, Blažkovu
a dar zdraví.

 

STŘEDA
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

 

 

 

 

ČTVRTEK
Svátek svatých Mlá|ďátek, mučedníků

 

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

 

 

SOBOTA

 

 

 

 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé
občany Svárova a Šarov.


- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Vybralo se 8.383,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Odpoledne ve farním kostele v Bílovicích na Boží Hod Vánoční bude v 15:30 hod. vánoční besídka, kterou připravili naše děti, a na kterou vás všechny zveme.

- Na svátek sv. Štěpana zveme vás na 14:00 hod. do kostela v Topolné na Vánoční koncert dechovky Topolanka.