Pořad Bohoslužeb - 16.3. - 23.3.2008

Pořad Bohoslužeb - 16.3. - 23.3.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

KVĚTNÁ NEDĚLE

BÍLOVICE

14:30

Pobožnost křížové cesty
za duchovní povolání
a věrnost duchovnímu povolání.

PONDĚLÍ 

KNĚŽPOLE

7:00

Za + rodiče Jakšíkovy a Lapčíkovy.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za + Aloise a Veroniku Ondrášovy
a duše v očistci.

NEDACHLEBICE

18:00

 

STŘEDA 

TOPOLNÁ

18:00

Za + Ludvíka Mikošku, živou
a zemřelou rodinu Mikoškovu.

BÍLOVICE

18:00

Za + Františku a Františka  Elfmarkovy, živou a + rodinu.

ZELENÝ ČTVRTEK 

TOPOLNÁ

17:00

Za Zdeňka Švece, rodiče Dohnalovy
a syna.

BÍLOVICE

19:00

Za živé a zemřelé kněze.

VELKÝ PÁTEK 

TOPOLNÁ

17:00

Obřady velkého Pátku.

BÍLOVICE

19:00

Obřady velkého Pátku.

BÍLÁ SOBOTA 

TOPOLNÁ

18:00

Za Antonína a Marii Foltýnovy
a živou rodinu.

BÍLOVICE

20:00

Za Rudolfa Dostálka, rodinu Zajícovu a Dostálkovu.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

MISTŘICE

7:00

Za Josefa Dostálka, manželku
dva zetě a vnuka.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Františka Lapčíka,
dvoje rodiče a rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za Josefa Lapčíka, manželku Marii,
sourozence, živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za + Karla Knota, syna,
živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Miroslava Kalužu, manželku, živou rodinu a duše v očistci.

BÍLOVICE

15:00

III. část novény k B. milosrdenství

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve středu bude předvelikonoční návštěva nemocných v Topolné a Nedachlebicich.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali. 

- Ve vitrínkách a nástěnkách je rozepsáno, kdy a kde se bude zpovídat před velikonočními svátky. Prosím neodkládejte svátost smíření na poslední chvíli. 

- Za týden v neděli bude pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 KVĚTNÁ NEDĚLE

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé Josefy a Josefky z Březolup, Zlámance, Svárova a Šarov.

13:30

Pobožnost křížové cesty
za duchovní povolání
a věrnost duchovnímu povolání.

PONDĚLÍ

ZLÁMANEC

17:00

 

ŮTERÝ

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

BŘEZOLUPY

17:00

Za + Josefa Hlavačku, manželku,
živou a + rodinu.

VELKÝ PÁTEK

BŘEZOLUPY

17:00

Obřady Velkého Pátku.

BÍLÁ SOBOTA

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Josefa Postavu, rodiče,
dar zdraví a rodinu.

 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Anastásii a Františka Sklenářovy
a syna.

15:00

III. část novény k B. milosrdenství

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje v pátek 14. března po mši svaté v kostele v Bílovicích. V ten den je také příležitost pro ty, kdo dosud nemají přezkoušení ze základních modliteb, aby je vykonali.