Pořad Bohoslužeb - 23.3. - 30.3.2008

Pořad Bohoslužeb - 23.3. - 30.3.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

BÍLOVICE

15:00

IV. část novény k B. milosrdenství.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 

MISTŘICE

7:00

Za Marii a Martina Kolkovi,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

 

BÍLOVICE

8:45

Za + Miroslava Kaňovského.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Pekařovu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + rodinu Bartasovu, Machálkovu
a Mikulkovu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za dar zdraví a Boží požehnání
pro narozené 21. března.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

18:00

Za Stanislava Vajdíka, dvoje rodiče, živou a + rodinu.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za Františka Macha, dva bratry
a rodinu Hrabcovu.

BÍLOVICE

18:00

Za + Zdeňky Výletu, manželku, syna.

PÁTEK

BÍLOVICE

18:00

Za + manžela a za živou a + rodinu.

SOBOTA

MISTŘICE

17:00

Za + Antonína Slováčka, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu.

2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

BÍLOVICE

7:00

Za živou a + rodinu Juřenovu
a Mléčkovu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Vojtěcha a Vojtěchu Janků, živou a + rodinu.

NEDACHLEBICE

8:45

Za živou a + rodinu Františka Hrabce.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a + rodinu Jurčíkovu
a Luňákovu.

BÍLOVICE

10:30

Za děti prvopřijímající

BÍLOVICE

15:00

Pobožnost k B. milosrdenství.

- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka  na splacení půjčky. Vybralo se 37.281,-Kč.
v Mistřicích 4.734,-Kč;
v Nedachlebicích 5.037,-Kč;
v Kněžpoli 6.862,-Kč;
v Topolné 7.818,-Kč;
v Bílovicích 12.767,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na arcidiecézní kněžský seminář. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 - Děti, které se připravují na 1. sv. přijímání, a jejich rodiče mají schůzku s nácvikem v pátek po večerní mši svaté v Bílovicích. V sobotu ve 14:00 hod. bude svátost smíření a po ní poslední nácvik. V pátek si přineste kartičky se známkami za účast na mších svatých a bude  ještě příležitost vykonat přezkoušení ze základních modliteb.

- Do konce tohoto týdne se budeme scházet ve farním kostele a v kostele v Topolné k novéně k Božímu milosrdenství vždy v 15:00 hod.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Anastásii a Františka Sklenářovy
a syna.

15:00

III. část novény k B. milosrdenství

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

BŘEZOLUPY

10:30

Na poděkování za 80 let života, rodinu Řezníčkovu a Vyoralovu.

ŮTERÝ

 

 

 

STŘEDA

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Antonína Nedbálka a rodiče.

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA

BŘEZOLUPY

10:30

Svatební mše svatá novomanželů Stanislava a Danieli Hubáčkových.

 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Ludvíka Slačíka, dvoje rodiče, sestru a bratra.

15:00

Pobožnost k B. milosrdenství

- Minulou neděli byla pravidelná měsíční sbírka  na opravy farního kostela. Vybralo se 10.265,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Dnes byla sbírka na arcidiecézní kněžský seminář. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude velikonoční návštěva nemocných v Březolupech, Zlámanci a Svárově. Prosím nahlaste své nemocné.

- Do konce tohoto týdne se budeme scházet ve farním kostele k novéně k Božímu milosrdenství vždy v 15:00 hod.