Pořad Bohoslužeb - 30.3. - 6.4.2008

Pořad Bohoslužeb - 30.3. - 6.4.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

BÍLOVICE

15:00

Pobožnost k B. milosrdenství.

PONDĚLÍ
Slavnost Zvěstování Páně

KNĚŽPOLE

18:00

Za rodinu Hanáčkovu, Krmíčkovu, Bělovskou, Kreplovu, Vránovu, Slivovu.

BÍLOVICE

18:00

 

ÚTERÝ 

MISTŘICE

17:00

Za rodinu Miklovu, Kolkovu, Hánovu, Belantovu, Štěrbovu, Poláškovu, Hromečkovu, Kocábovu, Lysoňkovu, Jourovu.

STŘEDA
Sv. Františka z Pauly, poustevníka

TOPOLNÁ

18:00

Za rodinu Dujíčkovu, Dudovu, Dohnalovu, Dvořáčkovu, Liptákovu, Šmidovu, Hlaváčkovu, Vajdíkovu.

ČTVRTEK 

NEDACHLEBICE

18:00

Za rodinu Dostálkovu, Pravdíkovu.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK
1. pátek v měsíci

BÍLOVICE

18:00

Za rodinu Bílou, Hubáčkovu, Pospíšilovu, Hlaváčkovu, Majíčkovu, Dohnalovu, Urbancovu, Slováčkovu.

SOBOTA
1. sobota v měsíci

BÍLOVICE

7:00

Za živé a zemřelé ctitelé Panny Marie.

3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za Františka a Anežku Vinceníkovi, Antonína a Pavla Sládkovi,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Ludmilu Hrubošovu, manžela, syna, celou rodinu a duše v očistci.

BÍLOVICE

8:45

Za + Oldřicha Šimka, rodinu Šimkovu, Marii Mikulkovu
a dva manžele.

TOPOLNÁ

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Vojtěcha Malinu a rodinu.

- Minulou neděli sbírka  na arcibiskupský kněžský seminář. Vybralo se 43.203,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Do kasičky na Boží Hrob se vybralo v Bílovicích 6.505,-Kč a v Topolné 2.047,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech.

- 4. dubna je první pátek v měsíci. V 15:00 hod. začne adorace s příležitostí ke svátosti smíření.

- Prosím gregoriánskou scholu, aby došla v pátek po mši svaté na zkoušku. Zkouška bude na faře.

- Autobus na latinskou mši svatou v sobotu pojede v sobotu v 6:15 hod. z Nedachlebic, přes Mistřice, Javorovec, Kněžpole, Včelary, Topolnou.

- V sobotu v 9:00 hod. bude ve farní čajovně setkání ministrantů.

- Prosím ty, kteří se přihlásili na pouť do Medžugorje, aby uhradili zbylou částku peněz tj. 1.190,-Kč.

 

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 2. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Ludvíka Slačíka, dvoje rodiče, sestru a bratra.

15:00

Pobožnost k B. milosrdenství

PONDĚLÍ
Slavnost Zvěstování Páně

ZLÁMANEC

16:30

Za + Rostislava Lukašíka,
živou a zemřelou rodinu.

ŮTERÝ

 

 

 

STŘEDA
Sv. Františka z Pauly, poustevníka

BŘEZOLUPY

18:00

Za + rodiče Machálkovy,
dceru a živou rodinu.

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK
1. pátek v měsíci

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA
1. sobota v měsíci

 

 

 

 3. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE  

BŘEZOLUPY

10:30

Za prvopřijímající.

- Minulou neděli byla sbírka  na arcibiskupský kněžský seminář. Vybralo se 7.092,-Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Do kasičky na Boží Hrob se vybralo v 1.062,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- V sobotu v 9:00 hod. bude ve farní čajovně setkání ministrantů.

- Děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodiče mají schůzku s nácvikem v pátek v 18.45 hod. V sobotu ve 14.00 hod. bude svátost smíření a po ní poslední nácvik. V pátek si přineste kartičky se známkami za účast na mších svatých a bude ještě příležitost vykonat přezkoušení ze základních modliteb.