Pořad Bohoslužeb - 6.4. - 13.4.2008

Pořad Bohoslužeb - 6.4. - 13.4.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ
Sv. Jana Křtitele
de la Salle, kněze

KNĚŽPOLE

18:00

Za + Františku Kašnou, manžela,
syna a živou rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za + Josefa a Marii Knotovy,
živou a + rodinu.

STŘEDA 

TOPOLNÁ

18:00

Za Jakuba Kašného, rodinu Kašnou, Vlastu Šívrovu, rodinu Kolaříkovu, živou a + rodinu.

ČTVRTEK

NEDACHLEBICE

18:00

Za Františka Novotného, manželku
a sourozence.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK
Sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka

BÍLOVICE

15:00

Zádušní mše svatá
za Stanislava Horáka.

18:00

Za + Františku Müllerovu, manžela
a živou rodinu.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

Za Ludmilu Machálkovu, manžela, rodiče, živou a + rodinu.

4. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za rodiče Blahovy, syna Josefa,
živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Františka a Ludmilu Šnajdarovy, syna Josefa, rodiče Šuránské,syna
a rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

TOPOLNÁ

8:45

Za + manžele Vendolské, zetě
a živou rodinu.

NEDACHLEBICE

10:30

Za + Stanislava Knota, dvoje rodiče, Václava Nevíma, celou rodinu Knotovu a Nevímovu.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Mistřicích, Javorovci a Kněžpoli.

- Biřmovanci, kteří se scházejí v sobotu, budou mít tento týden setkání od 17.30 hod.

- Děti, které minulou neděli přistoupily poprvé ke svatému přijímání, budou mít příští neděli ? to je 13.4. ve Včelarské kapličce ve 14.30 hod. požehnání a pak v kulturáku posezení pro rodiče a muziku pro děti. Vezměte si s sebou dárky, které jste dostali na památku a chcete je požehnat.

- Prosím ty, kteří se přihlásili na pouť do Medžugorje, aby uhradili zbylou částku peněz tj. 1.190,-Kč.

- Stejně tak jako v loňském a předloňském roku i letos mladí naší farnosti připravují a zvou děti z našich obci na tábory o velkých prázdninách. Ty budou dva, jeden pro děti prvního stupně základní školy a druhy pro děti druhého stupně. Tábor bude v krásné přírodě u obce Jívová u Olomouce. Podrobnější informace najdete na plakátku na nástěnce. Přihlášky si vyzvedněte v zákristii, vyplněné odevzdejte do 20.5.08 na adresu uvedenou na plakátku.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

BŘEZOLUPY

10:30

Za prvopřijímající.

PONDĚLÍ
Sv. Jana Křtitele
de la Salle, kněze

ZLÁMANEC

17:00

Za + rodiče Vítkovy, Gregůrkovy, živou a + rodinu

ŮTERÝ 

 

 

 

STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

Za Boženu a Františka Šuranských
a rodinu Javorovu.

ČTVRTEK

 

 

 

PÁTEK
Sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka

BŘEZOLUPY

7:00

 

SOBOTA 

 

 

 

 4. VELIKONOČNÍ NEDĚL 

BŘEZOLUPY

10:30

Za dar zdraví a Boží požehnání
za dožitých 75 let Emilie Uhříčkové.

- Biřmovanci, kteří se scházejí v sobotu, budou mít tento týden setkání od 17.30 hod.

- Děti, které minulou neděli přistoupily poprvé ke svatému přijímání, budou mít příští neděli ? to je 13.4. ve Včelarské kapličce ve 14.30 hod. požehnání a pak v kulturáku posezení pro rodiče a muziku pro děti. Vezměte si s sebou dárky, které jste dostali na památku a chcete je požehnat.

- Prosím ty, kteří se přihlásili na pouť do Medžugorje, aby uhradili zbylou částku peněz tj. 1.190,-Kč.

- Stejně tak jako v loňském a předloňském roku i letos mladí naší farnosti připravují a zvou děti z našich obcí na tábory o velkých prázdninách. Ty budou dva, jeden pro děti prvního stupně základní školy a druhy pro děti druhého stupně. Tábor bude v krásné přírodě u obce Jívová u Olomouce. Podrobnější informace najdete na plakátku na nástěnce. Přihlášky si vyzvedněte v zákristii, vyplněné odevzdejte do 20.5.08 na adresu uvedenou na plakátku.