Pořad Bohoslužeb - 21.4. - 27.4.2008

Pořad Bohoslužeb - 21.4. - 27.4.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ
Sv. Anselma, biskupa
a učitele církve

KNĚŽPOLE

17:00

Za + rodiče Vašíčkovy, Trávníčkovy
a živou rodinu.

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

6:30

Za + Anežku a Vojtěcha Švecovi,
oboje rodiče, sourozence a rodinu.

STŘEDA
Sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka

BÍLOVICE

15:00

Zádušní mše svatá
za Josefu Jurajdovu roz. Budíkovu.

TOPOLNÁ

17:00

Za + rodiče Vajdíkovy a syny.

ČTVRTEK
Sv. Jiří, mučedníka

NEDACHLEBICE

17:00

Za Marii a Jaroslava Bartošovi,
zetě Stanislava a duše v očistci.

BÍLOVICE

18:00

Za + Jaroslava Hubáčka, dva syny, rodinu Hubáčkovu a Hrdinovu.

PÁTEK
Svátek sv. Marka, evangelisty

BÍLOVICE

18:00

Za + Jiřího Žeravíka, rodiče
a živou rodinu.

SOBOTA 

MISTŘICE

7:00

 

6. VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

MISTŘICE

7:00

Za Ignáče Malinu, živou a + rodinu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za + Vojtěcha a Františku Lapčíkovi, zetě, živou a + rodinu.

BÍLOVICE

8:45

Za + Karla Lysoňka,
a živou a + rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za Jaroslava a Emilii Chaloupkovi, rodiče Teterovy a Chaloupkovy.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na splacení půjčky. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Možná, že někteří víte, že před třemi týdny jsme se museli pustit do oprav varhan bílovského kostela. V této záležitosti jsme se obrátili na varhanáře Richarda Stehlíka s Rohatce, který před několika roky opravoval varhany v Topolné a má na svém seznamu několik opravených významných nástrojů nejen v České Republice. Oprava a ladění varhan trvala dva týdny. Oprava a ladění stála 90.000,-Kč. Pana Stehlíka, který je také výborným varhaníkem jsem požádal jestli by neudělal varhanní koncert na opravených bílovských varhanách. Souhlasil s myšlenkou a tak bych vás chtěl pozvat na tento varhanní koncert v neděli 27.4.2005 v 15:00 hod. do bílovského kostela.

- Stejně tak jako v loňském a předloňském roku i letos mladí naší farnosti připravují a zvou děti z našich obci na tábory o velkých prázdninách.. Ty budou dva, jeden pro děti prvního stupně základní školy a druhy pro děti druhého stupně. Tábor bude v krásné přírodě u obce Jívová u Olomouce. Podrobnější informace najdete na plakátku na nástěnce. Přihlášky si vyzvedněte v zákristii, vyplněné odevzdejte do 20.5.08 na adresu uvedenou na plakátku.

- Z farnosti Kunovice zvou zájemce na pouť do sv. Martina v italských Alpách, kde působí otec Antonín Hráček. V termínu od 24. do 31. května za 3.500 Kč a 84 euro nabízí denní mši svatou a pak horskou túru zvolené náročnosti. Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce, přihlášky u pana Hoferka z Březolup a na uvedených telefonech.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

PONDĚLÍ
Sv. Anselma, biskupa
a učitele církve

ZLÁMANEC

18:00

Na poděkování za dar zdraví s prosbou za dary Ducha Svatého a Boží ochranu do dalších let.

ŮTERÝ 

 

 

 

STŘEDA
Sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Josefa Hoferka, syna
a živou rodinu.

ČTVRTEK
Sv. Jiří, mučedníka

 

 

 

PÁTEK
Svátek sv. Marka, evangelisty

BŘEZOLUPY

6:45

 

SOBOTA 

 

 

 

 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Vladimíra Hubáčka a dceru.

- Dnes byla pravidelná měsíční sbírka na opravy farního kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Březolupech, Zlámanci a Svárově.

- Přijměte pozvaní na varhanní koncert 27.4.2008 v 15:00 hod. do bílovskéhio kostela.

- Z farnosti Kunovice zvou zájemce na pouť do sv. Martina v italských Alpách, kde působí otec Antonín Hráček. V termínu od 24. do 31. května za 3.500 Kč a 84 euro nabízí denní mši svatou a pak horskou túru zvolené náročnosti. Podrobnosti jsou na plakátku na nástěnce, přihlášky u pana Hoferka z Březolup a na uvedených telefonech.

- Stejně tak jako v loňském a předloňském roku i letos mladí naší farnosti připravují a zvou děti z našich obcí na tábory o velkých prázdninách. Ty budou dva, jeden pro děti prvního stupně základní školy a druhy pro děti druhého stupně. Tábor bude v krásné přírodě u obce Jívová u Olomouce. Podrobnější informace najdete na plakátku na nástěnce. Přihlášky si vyzvedněte v zákristii, vyplněné odevzdejte do 20.5.08 na adresu uvedenou na plakátku.