Pořad Bohoslužeb - 31.12.2006 - 7.1.2007

Pořad Bohoslužeb - 31.12.2006 - 7.1.2007

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

SVÁTEK SVATÉ RODINY 

BÍLOVICE

23:30

Na poděkování za dary a milostí obdržené v uplynulém roce.

Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

MISTŘICE

7:00

O Boží požehnání do Nového Roku pro občany Mistřic a Javorovce.

KNĚŽPOlE

7:00

O Boží požehnání do Nového Roku pro občany Kněžpole.

BÍLOVICE

8:45

O Boží požehnání do Nového Roku pro občany Bílovic a Včelar.

TOPOLNÁ

8:45

O Boží požehnání do Nového Roku pro občany Topolné.

NEDACHLEBICE

10:30

O Boží požehnání do Nového Roku pro občany Nedachlebic.

ÚTERY
Sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského

BÍLOVICE

6:30

 

STŘEDA

 

TOPOLNÁ

17:00

Za + Oldřicha Šubíka a rodinu.

ČTVRTEK

 

NEDACHLEBICE

17:00

Za Františka a Josefa Kaňovské
a celou rodinu.

PÁTEK
První pátek v měsíci

BÍLOVICE

18:00

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

BÍLOVICE

8:45

 

SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

MISTŘICE

7:00

Za živou a zemřelou rodinu
Viktorie Luběnové a duše v očistci.

KNĚŽPOlE

7:00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

BÍLOVICE

8:45

Žehnání dětem a jejích rodičům
v I. výročí křtu.

TOPOLNÁ

8:45

Za živou a zemřelou rodinu
Ludvíka Mikulky, dceru Marii,
rodinu Bejvlovu, Řejhovu a Horákovu.

NEDACHLEBICE

10:30

 


- Ve čtvrtek bude návštěva nemocných v Bílovicích a Včelarech.

- V 5.1.2007 je první pátek v měsíci. V 15:00 hod, začne adorace. Po dobu adorace bude příležitost ke svátosti smíření.

- Prosím gregoriánskou schólu, aby došla v pátek na zkoušku. Zkouška bude po mši svaté na faře.

- Latinská mše svatá nebude v první sobotu v měsíci lednu, ale výjimečně v druhou.

- V sobotu 6.1.2007 se uskuteční největší charitativní sbírka v ČR- Tříkrálová sbírka. Koledníci budou chodit v sobotu po mši svaté, při které dostanou požehnání k tříkrálovému koledování. Při mši svaté bude také žehnání křídy kadidla a zlatých předmětu.

- 7.1.2007 v neděli ve farním kostele v Bílovicích v 15:00 hod. bude vánoční koncert sboru Moravan-Kroměříž, který přijede se svým duchovním doprovodem, otcem Radkem.

- V sobotu 6.1 . v 18.00 hodin bude na faře modlitební společenství biřmovanců.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé
občany Svárova a Šarov.

 Slavnost
MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

BŘEZOLUPY

10:30

Za živé a zemřelé občany Zlámance.

 ÚTERY
Sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 

 

 

 STŘEDA

 

 

 

ČTVRTEK 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Františku Tomaštíkovu,
manžela a dvoje rodiče.

 PÁTEK

 

 

 

 SOBOTA
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ

BŘEZOLUPY

8:45

Za + Anežku Tomaštíkovu,
manžela a dvoje rodiče.

SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Hovorku,
živou a zemřelou rodinu.


- 4.1.2007 je první čtvrtek v měsíci. V 17:00 hod, začne adorace. Po dobu adorace bude příležitost ke svátosti smíření.

- V sobotu 6.1.2007 se uskuteční největší charitativní sbírka v ČR- Tříkrálová sbírka. Koledníci budou chodit v sobotu. Předem děkují za vaši velkorysost.

- 7.1.2007 v neděli ve farním kostele v Bílovicích v 15:00 hod. bude vánoční koncert sboru Moravan-Kroměříž, který přijede se svým duchovním doprovodem, otcem Radkem.