Termíny a témata katechezí pro děti připravující se na svátosti a jejich rodiče

TÉMATA NA PŘÍPRAVU 1. svatého přijímání

rok 2015

 

 

BŘEZEN

18/20. 3. 2015   Vysvobodit-hřích je zabloudit (Lk 15,3-7)

25/27. 3. 2015   Marnotratný syn - odpuštění  (Lk 15, 11-24)

DUBEN

4. 4. 2015          Adorace dětí u Božího hrobu (Bílovice, Topolná, Březolupy)

8/10. 4. 2015     Hřích + zpytování svědomí

15/17. 4. 2015   Svátost smíření – 1. Část

22/24. 4. 2015   Svátost smíření – 2. část

                           Příprava na 1. sv. zpověď

29/30. 4. 2015  KAJÍCÍ POBOŽNOST

                        + 1. SVATÁ ZPOVĚĎ

KVĚTEN

13/15. 5. 2015   Pokrm, který sytí duši (Mk 14, 22-24)

20/22. 5. 2015   Modlitba – prezentace