Farní besedování

letní přestávka

FARNÍ BESEDOVÁNÍ OZNAMUJE VELKOU LETNÍ PŘESTÁVKU

Farní besedování na faře v Březolupech oznamuje, že pravidelné nedělní setkávání v letním období nebude, případné ojedinělé akce budou včas zveřejněny obvyklým způsobem, tedy na webu farnosti, Obecního úřadu Březolupy a v ohláškách po nedělní mši sv.

Děkujeme za vaši podporu, ať už byla vyjádřena formou účasti, službami v kuchyni, modlitbou či jiným způsobem.

Zvláštní poděkování patří P. Josefu Říhovi.

Pravidelné setkávání plánujeme obnovit v měsíci říjnu.

Požehnané léto.