Pozvánka na NOC KOSTELŮ v Březolupech

Žádná tma pro tebe není temná: NOC jako den svítí, temnota je jako světlo.

Římskokatolická farnost Březolupy si vás dovoluje pozvat na NOC KOSTELŮ

DNE 29. 5. 2015

Program:

18:00 – mše svatá

19 :00 – 19:30 – vystoupení scholy

19:30 – 20:30 h – osudy březolupských občanů padlých ve II. světové válce doprovázené čtením žalmů – p. Otrhálková

20:30 – 21:30 – liturgický rok v hudbě – Březolupský chrámový sbor

22:00 – závěrečná adorace

 

Doprovodné akce:

prohlídka fary, výstava farních matrik a kronik, prohlídka kostelní věže, ochutnávka domácích likérů, ochutnávka vína, občerstvení.