3denní farní pouť

Římskokatolická farnost Bílovice pořádá 3denní farní pouť v rámci Svatováclavské národní pouti ve Staré Boleslavi a Praze ve dnech 27. 9. (neděle) až 29. 9. 2015 (úterý)

Program:

27. 9. – neděle:

10.00 hodin – Bílovice odjezd autobusem

14.00 hodin – Křižanov – rodiště sv. Zdislavy z Lemberka

                       slavnostní mše svatá s žehnáním památníku sv. Zdislavy

19.00 hodin – Praha – Vikoř  ubytování s večeří

 

28. 9. – pondělí: slavnost sv. Václava

10.00 hodin – Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť

                     - mše svatá s českými a oravskými biskupy

Odpoledne – prohlídka kostela sv. Kosmy a Damiána

                     modlitba za národ před Palladiem země české

                     koncert pro poutníky v bazilice

19.00 hodin – večeře

 

29. 9. – úterý:

  8.00 hodin – Praha: mše sv. ve Svatováclavské kapli u sv. Víta

10.00 hodin – Strahovský klášter s prohlídkou

15.00 hodin – vojenský kostel sv. Šimona a Judy

                       – bohoslužba s uvedením hlavního vojenského

                          kaplana P. Jaroslava Kníchala

Návrat – do 21 hodin.

 

Cena pouti:   2.000,- Kč

                       (doprava autobusem, 2x ubytování se snídani a 2x večeře)

Záloha ve farní kanceláři 1.000,- Kč do 31. srpna 2015