Tříkrálový koncert v Nedachlebíchích bude již v 15 hodin.