Zápis z pastorační rady farnosti Březolupy ze dne 21. 12. 2015

Přítomni:  P. Josef Říha, Hana Stieglerová, Anna Otrhálková, Anna Hrabcová, Věra Polášková

 1. Navýšení požadavku na příspěvek z rozpočtu obce o 5000,- na rozsvěcování vánočního stromu.  Farní besedování bude hrazeno z financí farnosti.

 2. Záměry farnosti na r. 2016 rozšířeny o osvětlení kúru, domluví p. Otrhálková s p. Zábojníkem. Dále se jeví jako potřebné osvětlení prostoru před kostelem, kde došlo v minulosti i k několika úrazům. Tento požadavek bude přednesen starostovi obce P. J. Říhou.

 3. Návrh na rozšíření ekonomické rady farnosti o Stanislava Hubáčka a Annu Hrabcovou.

 4. Informace o kandidátech na post kostelníka: byli osloveni pan František Jurčík a pan Miroslav Hubáček.

 5. Ve farnosti chybí akolyta, oslovení muži na výzvu nezareagovali kladně. Panu faráři doporučujeme oslovit pana Knota.

 6. Odměňování pravidelně sloužících dobrovolníků – kostelníka a varhaníka, návrh: 500,-Kč.

 7. Poděkování za ocenění žen připravujících rorátní snídaně, paní varhanice a zpěvaček žalmů.

 8. Bylo by dobré rozšířit květinářky o skupinku ze Zlámance, osloví Pol.

 9. Aktualizace lektorských služeb – Pol.

 10. Aktualizace úklidových skupin – Hub. ve spolupráci s p. Hrab.

 11. Další Salve Regina vyjde k 3. 1. 2015.

 12. Při vyúčtování hospodaření farnosti za r. 2015 specifikovat výdaje (bohoslužebné, energie…).

 13. Pastorační plán farnosti pro rok 2016 – viz příloha.

 14. Informace Hanky Stieglerové o malé schóličce.