Pastorační plán farnosti Březolupy na rok 2016

leden

Aktualizace lektorských a úklidových služeb, seznámení farníků s ročním vyúčtováním a investičními záměry pro r. 2016.

2. 1. – poutní zájezd do Horní Lidče a dalších farností našich bývalých kaplanů, prohlídka betlémů

3. 1. – Novoroční koncert Chrámového sboru Březolupy v 16h  -  nová Salve Regina

9. 1. - Tříkrálová sbírka

17. 1. – obnova 1. výročí křtu při mši sv.

           - farní besedování s ing. Radkem Bereckou, kronikářem obce Březolupy

26. 1. – zájezd na operu Aida do Brna

29. – 31. 1. – triduum Modliteb matek zakončené nedělní adorací a následným agapé ve farním sále

únor

7. 2. – adorační den farnosti za obnovu rodin a duchovní povolání - nová Salve Regina

10. 2. – Popeleční středa

14. 2. – Farní besedování s tématikou: Vstupujeme do doby postní. (duchovní obnova)

28. 2. – Farní besedování: Izrael

březen

6. 3. – farní pouť na Velehrad (mše sv.)  - nová Salve Regina

13. 3. – Farní besedování: film Ben Hur (H. Stieglerová)

20. 3. -  Květná neděle (pašije – sbor)

24. 3. – Zelený čtvrtek (schóla)

25. 3. – Velký pátek (sbor), noční bdění

26. 3. - Bílá sobota (schóla)

27. 3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (sbor), Farní besedování:  Otevřený prostor od 17 do 18h.

V termínu od 25. do 27. 3. má probíhat triduum Modliteb matek. Děti budou odevzdávány v rámci velikonočních mší sv.

duben

3. 4. – nová Salve Regina

10. 4. – Farní besedování: Dolomity v podání Matěje Bachana

24. 4. – Farní besedování

květen

        1. 5. – nová Salve Regina

        7. 5. – Olomouc – diecézní pouť ke cti sv. Jana Sarkandra

        8. 5. – Den matek – požehnání maminkám čekajícím dítě - Farní besedování

       22. 5. – Farní besedování (poslední termín před letní přestávkou)

       25. 5. – poutní mše sv. na Svárově

      28. 5. – národní pouť ke cti sv. Faustyny Kowalské

      29. 5. – Farní slavnost „Božího Těla“

     červen

     5. 6. – nová Salve Regina - slavnost 1. sv. přijímání

    10. 6. – Noc kostelů

   25. 6. – poutní mše sv. na Svárově

   26. 6. – Mezifarní den ke cti sv. Jana Křtitele -  ukončení školního roku

   Červenec -  prázdniny

   5. 7. -  Velehrad – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje  - nová Salve Regina (dvojčíslo)

   9. 7. – Velehrad – děkanátní pouť za obnovu rodin

   23. – 30. 7. – farní týdenní pobyt ve Sv. Martinu

   25. 7. – poutní mše sv. na Svárově

 

  srpen

  1. – 7. 8. – Světové dny mládeže

  14. 8. – patrocinium našeho kostela (pouť)

  15. – 21. 8. – duchovní obnova na poutním místě v La Salette

   25. 8. – poutní mše sv. na Svárově

 

  září

  zahájení školního roku, zahájení výuky náboženství

  4. 9. – nová Salve Regina

  11. 9. – obnova 1. výročí svátosti křtu

  17. 9. – Mezifarní putování na Svatý Hostýn

 

  říjen

  2. 10. – nová Salve Regina

  16. 10. – hody Březolupy

  24. – 31. 10. – farní pouť do Říma v Roku milosrdenství

  25. 10. – poutní mše sv.  v Nedachlebicích (Svárov)

  30. 10. – hody Svárov, Zlámanec

 listopad

  1. 11. – Slavnost Všech svatých

  2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (pobožnosti na hřbitovech)

  6. 11. – nová Salve Regina  - oslovení týmu žen připravujících rorátní snídaně

  27. 11. – Březolupy – představení dětí připravujících se ke svátostem, zahájení Farního besedování

 

prosinec

4. 12. – nová Salve Regina

           - Mikulášská nadílka

11. 12. – Rozsvěcování vánočního stromu

30. 12. – pouť po jesličkách

V rámci roku budou probíhat pravidelné aktivity Modliteb matek a modliteb otců, dále modlitby večerních chval.

Příprava na biřmování – dospělí.

Křížová cesta na Šarovech.

Program bude průběžně aktualizován