Modlitební triduum

společenství modlitby mateka„Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami klanět se Hospodinu.“ Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě.“                                                       Jeremjáš 7, 2 - 3

 

 

      SPOLEČENSTVÍ  MODLITBY  MATEK

                      vás zve na další

 

          MODLITEBNÍ TRIDUUM

                 ve dnech 29. – 31. ledna 2016

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech.

 

Program:

Pátek – 17.30h- modlitba křížové cesty, následuje mše sv.

 

Sobota – 16.30h – modlitba růžence a večerní chvály

 

Neděle – 16.30h – agapé na faře, od 17.30h adorace,    zakončení tridua, večerní chvály