Pozvánka

Milé lektorky a milí lektoři, ...Pozvánka

Milé lektorky a milí lektoři,

 

v době adventní se zúčastnila podstatná část společenství lektorů setkání s herečkou Martinou Pavlíkovou. Sama nám nabídla pokračování v praktickém cvičení, aby lektorská služba v našich kostelech byla ještě kvalitnější.

 

Proto jménem Martiny Pavlíkové vás chci pozvat na postní společenství lektorů, které se uskuteční

 

v sobotu 27. 2. 2016 v 14 hodin v čajovně na faře v Bílovicích.

 

Nenechte si ujít hudební dramatizaci křížové cesty P. Claudela v podání herečky Martiny Pavlíkové, které se uskuteční

 

v neděli 28. 2. v 14 hodin v kostele v Bílovicích.

 

Věřím, že si uděláte čas na obě setkání. Takto strávený čas vám přinese požehnání.

                                                  Zve P. Josef Říha.