IZRAEL 2015 – SVATÁ ZEMĚ

Je tomu právě jeden rok, co se uskutečnila farní pouť ve stopách Ježíšových ve Svaté zemi.  Proto vás srdečně zveme na vzpomínkové odpoledne a setkání na téma:

 

FARNÍ POUŤ -  Svatá země 2015.

 

 Setkání se uskuteční na dvou místech:

 

v neděli 21. února 2016 v 15 hodin v Bílovicích na faře

 

v neděli 28. února 2016 v 16 hodin v Březolupech na faře

 

Zveme především účastníky pouti, ale i ostatní farníky a občany k promítání fotografií i filmů ze Svaté země. Přineste s sebou i své fotografie nebo nahrávky.