Aktuality - Pořady Bohoslužeb

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

26.04.2021 22:22, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Ohlášky 18.4.2021

17.04.2021 17:08, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

FARNOSTI BÍLOVICE A BŘEZOLUPY

18. 4. 2021

 

  • Výuky náboženství pro děti 1. stupně ZŠ je od tohoto týdne plně obnovena.
  • Církevní manželství uzavřou Zuzana Pospíšilová a Martin Směták v sobotu 24. 4. v 11 hod. ve farním kostele v Bílovicích.
  • Příležitost k soukromé adoraci 18.00 - 18:45  PondělíTopolná, StředaNedachlebice, Březolupy, ČtvrtekBílovice, Včelary, PátekMistřice, Kněžpole
  • Sbírka na farní dvůr - děkujeme za vaší štědrost a za vytrvalou podporu celého díla. Bílovice 7. 489,-; Nedachlebice 4. 680,- Topolná 7. 969,-; Březolupy  7.381,-; (na farní dvůr darováno individuálně 3.500,-). Příští společná sbírka na projekt Farní dvůr proběhne v neděli 2. 5.

Sbírka na křesťanská média proběhne příští neděli 25. 4.

V sekci fotogalerie najdete fotografie z realizace farního dvoru

10.04.2021 19:24, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Výherci – Postní cestování 2021

07.04.2021 20:29, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
      
10. místo: Martina Díkovská
9. místo: Filip Ševčík
8. místo: Tomáš Hrdina
7. místo: Adam Buchta
6. místo: Jiří Jaitner
5. místo: Julie Hubáčková
4. místo: Augustin Valeš
3. místo: Gabriel Blaha
2. místo: Filip Díkovský
1. místo: Veronika Huňková

POSTNÍ CESTOVÁNÍ - Květná neděle

27.03.2021 22:32, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
KVĚTNÁ NEDĚLE
6. zastávka – PALMOVÉ RATOLESTI
Milé děti,
dnes máme Květnou neděli. Na Květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Nedělní mše má tento den zvláštní začátek – čteme evangelium o příjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma a kněz nám posvětí jarní ratolesti - „kočičky“. Proč ratolesti? Protože lidé na Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma mávali jarními výhonky palem. V kostele potom čteme "pašije" – příběh o Ježíšově utrpení a ukřižování. Květná neděle je šestá a zároveň také poslední neděle doby postní. Květnou nedělí začíná Svatý týden, tj. poslední týden před Velikonocemi, ve kterém si nejvíce připomínáme, co všechno se stalo před Ježíšovým vzkříšením.
Udělejte si dnes, či během týdne výlet do přírody, zkuste najít nějaké „ratolesti“ (kočičky, či jakékoliv jiné rozkvetlé větvičky) a tyto ratolesti dejte Pánu Ježíši za kříž, který určitě máte všichni doma. A nezapomeňte se u tohoto kříže vyfotit a poslat fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a jako odpověď přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit u kříže za svoji rodinu, maminku, tatínka, sourozence, babičky, dědečky...
Putujeme do cíle. Cílem našeho postního putování je Pán Ježíš vzkříšený! A jelikož jsme na konci cestování, nezapomeňte nejpozději do Velkého pátku 2.4. 2021 do 20.00 do poštovní schránky u fary v Bílovicích dát svůj cestovní pas se všemi nalezenými místy a slovy. Na neděli Vzkříšení Páně na konci online mše, která začíná v 11.00 v Nedachlebicích, bude vylosováno 10 výherců. Třeba to budete právě vy.
jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (5. NEDĚLE POSTNÍ) 5. zastávka

21.03.2021 00:19, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

5. NEDĚLE POSTNÍ

5. zastávka – „BOŽÍ MUKA“

       Milé děti, další zastávkou v našem putování dobou postní jsou tzv. „Boží muka.“ Je to drobná památka ve tvaru sloupu, pilíře, či hranolu. Má symbolizovat sloup, u kterého byl bičován Pán Ježíš. Boží muka jsou buď kamenná, nebo zděná. Na sloupu byly často znázorňovány předměty, související s umučením Pána Ježíše - hřeby a kladivo, kopí s houbou namočenou do octa, důtky, kleště, kostky (se kterými římští vojáci hráli o jeho šat) apod. V každé obci, i v té vaší, se určitě taková „Boží muka“ nachází. Jedná se v dnešní době často o sloup, či obrázek Pána Ježíše, Panny Marie, nebo některého svatého.

Vypátrejte tedy alespoň jedny „Boží muka“ a vyfoťte se u nich. Pošlete tuto fotografii na email: kovar.dominik@ado.cz a na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňte se pomodlit za všechny děti našich farností, i celého světa. I za děti, které se nemají tak dobře, jako my. Tak vzhůru do dalšího cestování, už nám chybí jen kousek do cíle.

jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (4. NEDĚLE POSTNÍ) 4. zastávka

13.03.2021 23:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
4. NEDĚLE POSTNÍ
4. zastávka – SVATÝ JOSEF
Milé děti, letos máme významný rok. Nejen tím, že prožíváme pandemii koronaviru, ale i tím, že papež František tento rok ustanovil jako ROK SV. JOSEFA. Svatý Josef byl Bohem vyvolený jako manžel Panny Marie. Josef byl zasnouben s Marií, ale ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože byl Josef spravedlivý, chtěl Marii tajně propustit, ale zjevil se mu ve snu anděl a řekl Josefovi, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, že se jí narodí syn, kterému dá jméno Ježíš. Tak se stalo v Betlémě. Josef s Marií pak společně Ježíše vychovávali. Josef byl tesařem a je také patronem tesařů, manželů i křesťanských rodin. Jeho svátek slavíme 19. března.
Děti, vaším úkolem pro tento týden bude buď navštívit nějakou sochu, nebo obrázek sv. Josefa ve své obci, nebo v kostele. Pokud žádnou takovou sochu nenajdete, možná máte sochu, či obrázek sv. Josefa doma. A pokud ani to ne, tak zkuste sv. Josefa namalovat.
Fotografie vás u sochy, či obrázku sv. Josefa ve vaší obci, nebo vás a namalovaného obrázku posílejte opět na email: kovar.dominik@ado.cz. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého cestovního deníku. A nezapomeňme se u sochy, či obrázku sv. Josefa pomodlit zvláště za naše tatínky a všechny tatínky našich farností. Svatý Josefe, oroduj za nás a pomáhej nám v našem dalším postním pátrání.
jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ (3. NEDĚLE POSTNÍ) 3. zastávka

07.03.2021 00:47, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
 3. zastávka
KŘÍŽOVÁ CESTA
Milé děti, v postní době se více, než kdy jindy modlíme a rozjímáme 14 zastavení křížové cesty.
Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. V každé vesnici určitě najdete nějakou křížovou cestu, ať už v kostele, nebo dokonce i v přírodě.
Jelikož kvůli nynějším vládním opatřením máme omezené cestování, bude úkolem tohoto týdne navštívit se svou rodinou nějakou křížovou cestu (v kostele, venku – v rámci své obce), pomodlit se jí a poslat na email: kovar.dominik@ado.cz fotografii vás u jednoho zastavení této křížové cesty. Napište také, kde se daná křížová cesta nachází. Odpovědí na tento email vám přijde další slovo, které si zapíšete do svého
cestovního deníku. Modlitba křížové cesty nemusí být nijak dlouhá, stačí u každého zastavení se alespoň krátce pomodlit. Některé křížové cesty k modlitbě naleznete například zde: křížová cesta - Víra pro děti (vira.cz). Tak se pojďme modlit a společně pokročit v našem postním cestování. jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI (2. NEDĚLE POSTNÍ) 2. zastávka

28.02.2021 09:28, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
2. NEDĚLE POSTNÍ
2. zastávka – PANNA MARIA
Milé děti, v postní době a zvláště na křížové cestě nepotkáváme jen Pána Ježíše, ale i jeho maminku Pannu Marii. Ona není jen maminkou Pána Ježíše, ale i maminkou každého z nás. Když Pán Ježíš umíral na kříži, odkázal svoji maminku Pannu Marii také za naši maminku. Panna Maria se za nás v nebi přimlouvá u svého Syna Ježíše a když je nám těžko, úzko, vždy jako každý hodná maminka, se snaží i nám pomoci a být nám na blízku. Také v našich farnostech máme množství soch Panny Marie.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 soch Panny Marie v našich farnostech. Jedná se o tyto sochy: SOCHA PANNY MARIE u hřbitova v Nedachlebicích, SOCHA PANNY MARIE u venkovního oltáře na Svárově, SOCHA PANNY MARIE u kaple na Zlámanci, SOCHA PANNY MARIE u zpovědnice v kostele v Topolné a SOCHA PANNY MARIE – PIETY ve vchodu kostela v Březolupech. Ale pouze u jedné sochy naleznete ceduli s dalším slovem.
U každé sochy Panny Marie vzpomeňte v modlitbě Zdrávas Maria na všechny maminky a babičky našich farností.
Šťastné pátrání!
jáhen Dominik

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

25.02.2021 17:17, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Videoklipová křížová cesta pod vedením P. Pavla Šupola. Pátek 26.2. od 19:00 hod v Nedachlebicích. Je k dispozici 20 volných míst na křížové cestě. Zájemci volejte br. jáhnovi.