Aktuality - Pořady Bohoslužeb

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 (1. neděle postní) - 1. zastávka

21.02.2021 12:24, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
1. NEDĚLE POSTNÍ
1. zastávka - KŘÍŽ
Milé děti, v postní době, ale i po celý rok nás provází KŘÍŽ.
Toto znamení děláme mnohokrát za den. Na kříži pro nás zemřel Pán Ježíš. Zemřel za každého z nás. A touto svou smrtí a svým vzkříšením nám otevřel cestu do nebe. Nezapomínejme na kříž, protože to není jen nějaká ozdoba, či kus dřeva, ale skrze kříž jsme byli Pánem Ježíšem vykoupeni.
Proto bude vaším úkolem navštívit 5 křížů v našich farnostech. Jedná se o tyto kříže: KŘÍŽ u kaple v Mistřicích, KŘÍŽ při vjezdu do obce Kněžpole (od Bílovic), KŘÍŽ pod schody, které vedou do kostela v Bílovicích, KŘÍŽ u kostela v Topolné a KŘÍŽ vedle obecního úřadu v Nedachlebicích. Ale pouze za jedním z křížů naleznete ceduli s dalším slovem. U každého kříže vzpomeňte v krátké modlitbě za všechny obyvatele, kteří v dané obci žijí.
Tak šťastné hledání!
jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ PRO DĚTI 2021 - 0. zastávka

17.02.2021 18:37, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
POPELEČNÍ STŘEDA
1. zastávka - HŘBITOV
Milé děti,
dnes máme Popeleční středu a scházíme se v kostelích na mši, abychom si nechali na hlavu sypat popel, který je symbolem nicoty, ničeho, ale také symbolem pokání, obrácení. V postní době se máme snažit být zase o něco lepší, umět si pomáhat a máme také dělat dobré skutky. Popel, kterým jsme dnes posypáni, nám symbolizuje, že až zemřeme, i z našeho těla po určité době zůstane jen hromádka prachu a popela.
Proto bude vašim dnešním úkolem navštívit 3 hřbitovy (v Bílovicích, Březolupech a Nedachlebicích).
Dále najděte kněžský hrob a pomodlete se modlitbu Otče náš, za zemřelé kněze. Na jednom ze zmíněných tří hřbitovů je právě za kněžským hrobem cedule s prvním slovem.
Přeji vám, milé děti, šťastný start v našem postním cestování a úspěšné hledání.
jáhen Dominik

POSTNÍ CESTOVÁNÍ 2021

13.02.2021 18:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Putujeme s Pánem Ježíšem

po farnostech Bílovice a Březolupy

 

Milé děti, na Popeleční středu a pak každou postní neděli bude na webových stránkách farnosti Bílovice (www.farnostbilovice.cz) a na facebooku farnosti zveřejněno 5 míst, které máte navštívit a budou souviset s našimi farnostmi a s dobou postní. Ale pouze na jednom z míst bude umístěna cedule. Vaším úkolem bude ji najít a slovo, které na ceduli bude napsáno, si poznačit do svého cestovního pasu.

Všechna místa můžete navštěvovat od Popeleční středy, až do Velkého pátku.

Do závěrečného slosování se může zapojit pouze ten, kdo najde všechna slova a odevzdá svůj cestovní pas nejpozději do Velkého pátku 2.4. 2021 do 20.00 do poštovní schránky u fary v Bílovicích. Na neděli Vzkříšení Páně bude vylosováno 10 výherců. Podrobnosti ohledně losování se dozvíte později. Prosím, abyste umístěné cedule neodnášeli ze stanovišť. Cestovní pas si vyzvedněte v kostelích. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na jáhna Dominika.

Šťastné cestování dobou postní Vám přeje

 

Jáhen Dominik

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

13.02.2021 18:18, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

POSTNÍ PÁTKY PRO PUBERŤÁKY

Zveme všechny mladé našich farností Bílovice a Březolupy na postní setkávání. Možnost ztišení, sdílení a přípravy na Velikonoce. Setkání bude probíhat každý pátek od 19:00 do 20:00 vždy v našich kostelích. Začínáme už tento pátek v 19:00 v kostele v Bílovicích. Kapacita je omezená dle aktuálních opatření, přihlašovat se můžete na webových stránkách, nebo facebooku farnosti. Podrobnější informace na plakátku, nebo u jáhna.

Přihlašování zde: https://doodle.com/poll/tppectspk9psnrvy?utm_source=poll&utm_medium=link Adventní-KINDERHLEDÁNÍ-2020 - výsledky

26.12.2020 10:55, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Adventní KINDERHLEDÁNÍ 2020 – výhry

1.       cena – DÁRKOVÝ POUKAZ NA VÝLET S JÁHNEM DOMINIKEM NA MECHANICKÝ BETLÉM V HORNÍ LIDČI S OBĚDĚM – PETR ONDRŮŠEK

 2.       cena – DÁRKOVÝ POUKAZ NA VEČEŘI NA FAŘE V BÍLOVICÍCH S KNĚŽÍMI A JÁHNEM FARNOSTI – 

                        ŠIMONEK LUKÁŠ

 3.       cena – VÁNOČNÍ SVÍCE S BETLÉMEM – KAROLÍNKA ŠEVČÍKOVÁ


 4. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU + svítící hvězda – PETRA ŠURANSKÁ

 5. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU + svítící hvězda – VOJTA PUŠKÁŠ

 6. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU + svítící hvězda – VLADIMÍR BOŘUTA

 7. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU – BARBORA BEDNAŘÍKOVÁ

 8. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU – RADEK ŠEVČÍK

 9. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU – CYRIL HUBÁČEK

 10. cena – OKOUZLUJÍCÍ MALOVÁNÍ VODOU – ADAM ŠURANSKÝ

Aktuality k 24. 12. 2020

24.12.2020 13:34, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI S NOVÝMI VLÁDNÍMI OPATŘENÍMI

V návaznosti na nová vládní usnesení s platností od neděle 27.12.  stanovujeme nový počet účastníků bohoslužeb.

BÍLOVICE 30 osob; TOPOLNÁ 30 osob; NEDACHLEBICE30 osob; BŘEZOLUPY 25 osob

 

  • Mše svaté budou veřejně odslouženy v plném rozsahu tak, jak je uvedeno ve farním listu.
  • Pro rodinu, která má na daný den úmysl mše svaté, je automaticky rezervováno 5 míst.
  • Mší svatých od neděle 27.12. nechť se účastní ti, kteří  jsou zapsání do požadovaného čísla. Prosím, o svém pořadovém čísle se ujistěte na rozpisu v kostele.
  • Zapsaná rodina (nejbližší), které by se dotklo rozdělení podle požadovaného počtu, může se celá zúčastnit dané mše svaté.

P. Jan Liška – farář

V Bílovicích 24.12.2020

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 23.12.

23.12.2020 09:11, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 23.12.
Místo: Strom u fary
Adventní hra dnes končí. 23.12. je poslední den hledání. Ti z vás, kteří budou mít více, než polovinu nalezených vajíček, se mohou zapojit do slosování o zajímavé ceny. Lístek s větou, kterou jste poskládali z nalezených vaíček, spolu se jménem dítěte a vaší rodiny a telefonním kontaktem na vás, můžete odevzdávat do 23.12. do 19. 00 do poštovní schránky u fary nebo přímo na faru v Bílovicích. Velké losování se pak uskuteční na slavnost Ježíškových narozenin - 25.12. 2020 na závěr mše svaté, která začíná v 11.00 a bude online přenášena z kostela v Nedachlebicích. Jména výherců budou zveřejněna i na farních stránkách.

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 22.12.

22.12.2020 09:27, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
ADVENTN KINDERHLEDÁNÍ 22.12.
Místo: Socha sv. Josefa v kostele v Nedachlebicích

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 21.12.

21.12.2020 08:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 21.12.
Místo: Vchod kaple v Mistřicích
 

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 20.12.

20.12.2020 12:09, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)
ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 20.12.
Místo: Pomník padlých u kostela v Topolné.