Aktuality - Pořady Bohoslužeb

V sekci fotogalerie najdete nové fotografie ze života naší farnosti

29.11.2020 21:38, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 29.11. – 23.12. 2020

29.11.2020 11:50, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Pro děti a jejich rodiny jsme připravili na letošní dobu adventní hru s názvem „ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ.“ Každý den ráno se objeví na webových stránkách a na facebooku farnosti Bílovice místo, kde bude ukryto malé žluté plastové vajíčko. Vše se bude odehrávat na území farnosti Bílovice a Březolupy (včetně všech obcí, které do těchto farností patří). Vaším úkolem bude vajíčko najít a zapsat si slovo, které v něm bude ukryto. Na oznámená místa můžete putovat i zpětně, vajíčka tam budou umístěna po celou dobu hry. Ti, kteří budou mít více, než polovinu nalezených vajíček a textu, se mohou zapojit do slosování o zajímavé ceny, které proběhne na slavnost Ježíškových narozenin – 25.12. 2020. Lístek se zapsaným textem, který budete hledat, spolu s jménem vaší rodiny a telefonním číslem na vás, můžete odevzdávat do 23.12. do 19.00 do poštovní schránky u fary, či přímo na faru v Bílovicích. Prosíme, abyste umístěná vajíčka neodnášeli ze stanovišť!                                 ,

Děkujeme a přejeme šťastné adventní hledání. 

 

 

 

ADVENTNÍ KINDERHLEDÁNÍ 29.11. 

Místo: Adventní věnec u kostela v Bílovicích

Ohlášky - 15.11.2020 (33.neděle v mezidobí)

15.11.2020 22:55, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DNY

Vracíme se ke každodennímu veřejnému slavení mší svatých - podle plánovaného rozpisu, viz tabulka přehledu bohoslužeb. Čtvrteční mše svatá z Nedachlebic bude Nedachlebic je také přenášena on-line. Platí však tato omezení: na mši svaté je přítomno pouze 15 účastníků. Ať se účastní ti, kteří mají v daný den úmysl.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ/POHOVOR S KNĚZEM

V místě slavení mše svaté od 16:45 do 17:30 - v tento čas mohou přicházet ti, kteří se v daný den nebudou účastnit mše svaté. Využívejme této příležitosti ke slavení svátosti smíření. Půl hodina přede mší svatou je vyhrazena ke svátosti smíření pro ty, kteří se v daný den účastní slavení mše svaté. Dejme si opravdu záležet na tom, ať slavíme eucharistii v plnosti, tzn. když jsme účastni mše svaté, ať také přistoupíme ke sv. přijímání.

SLAVENÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

V neděli je slavena pouze jedna mše svatá a to bez účasti lidu. Mše svatá je sloužena v Nedachlebicích od 9:00. Ke slavení této mše sv. se můžete připojit prostřednictvím on-line přenosu.

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

Od 10:15 bude podáváno sv. přijímání na všech místech, kde bývá obvykle sloužena nedělní mše svatá + v kapli ve Včelarech. Prosím dbejme těchto pokynů: ke svatému přijímání je potřeba se zapsat. V kostelích máte k dispozici zapisovací archy. Ke svatému přijímání přistupuje skupina max.15 farníků najednou. Pro tuto 15 člennou skupinu je vyhrazený společný čas 10 minut. Při zapisování prosím zaplňujte daný časový úsek v pokud možno maximální kapacitě. Do kostela přicházejte prosím ve stanovený čas podle rozpisu. Místa a časy podávání: Mistřice, Kněžpole a kaple ve Včelarech 10:15 – 11:15; Bílovice a Topolná 10:15 – 11:15; Nedachlebice a Březolupy 10:15 – 11:15. Prosím, v případě Březolup nechejme časový interval 11:00 – 11:15 pro farníky ze Zlámance a Svárova.

OTEVŘENÉ KOSTELY

Na všech místech našich farností jsou otevřeny kostely každodenně od 8:00 do 18:00. Kostely a kaple jsou především místem společenství a místem modlitby. Udělejte si každý den alespoň krátkou chvíli na osobní modlitbu ve svém kostele. Přinášejme Pánu před svatostánek naše těžkosti a zakoušejme novým způsobem jeho péči a blízkost.

ADORACE

Pro tento čas rozšiřujeme možnost být v tiché modlitbě s Ježíšem Kristem v Nejsvětější Svátosti. Termíny a místa pro adoraci: pondělí Topolná 17:00 – 18:45, středa Březolupy a Nedachlebice 17:30-18:45; pátek Kněžpole a Mistřice 17:30 – 18:45;  čtvrtek Bílovice 17:30 – 19:30, kaple ve Včelarech 17:30 – 18:45;  pátek Kněžpole a Mistřice 17:30-18:45. Na adoraci je potřeba se zapsat. Zapisujte se prosím v kostele. Důležité: prosím, při zapisování dbejme na to, aby byl pokrytý celý adorační čas. Nejsvětější svátost v monstranci nemůžeme nechat bez dozoru.

MODLITEBNÍ MOST

Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20.00.

VE VŠEDNÍ DNY NADÁLE POKRAČUJE MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE NA FAŘE V BÍLOVICÍCH

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. S případnými příspěvky kontaktujte Evu Šáchovou.

Ohlášky - 32. neděle v mezidobí

08.11.2020 00:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

OHLÁŠKY

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.11. 2020

POHŘEB

Rozloučení ze zesnulým panem Karlem Sklenaříkem z Topolné bude ve středu 11.11. ve 14.00 v kostele v Bílovicích. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ FARNÍ KALENDÁŘ

Nový kalendář na rok 2020 je pro vás připravený na faře. (Mistřice obecní úřad, Kněžpole obecní úřad, Topolná obecní úřad a v kostele, Nedachlebice obecní úřad, Březolupy obecní úřad i v kostele). Cena kalendáře 150,- Zakoupením podpoříte částkou 100,- budování farního hřiště. Kalendář k zakoupení v úřední hodiny na faře PO, ST, PÁ, 8:30 – 11:30; 12:30 – 16:00

SBÍRKA NA PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI

Z individuálních darů pro farnost Bílovice celkem: 15 000,-

Čísla účtů – Bílovice 188262749/0300 (přišlo 14 000,-)

                    Topolná 188260145/0300 (přišlo na varhany 30 000,-)

                    Březolupy 188258395/0300 (přišlo 1 000,-)

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. Do příští neděle kontaktujte Evu Šáchovou, zda chcete sepsat nějaký článek.

JSME RÁDI, ŽE VYUŽÍVÁTE NABÍDKY INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE. POKRAČUJTE V NICH I NADÁLE. ZVEME ZVLÁŠTĚ MLÁDEŽ A RODIČE S DĚTMI.

KAŽDÝ DEN JSOU OTEVŘENY VŠECHNY KOSTELY K MODLITBĚ OD 8.00 DO 17.00

TENTO TÝDEN BUDE JÁHEN DOMINIK DO SOBOTY NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH. K INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČI KONTAKTUJTE OTCE JANA A OTCE TOMÁŠE.

Ohlášky - Slavnost všech svatých

01.11.2020 14:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

OHLÁŠKY

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1.11.2020

POHŘEB

Rozloučení ze zesnulým panem Josefem Křenem bude ve středu 4.11. ve 14.30 v kapli na Zlámanci. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ FARNÍ KALENDÁŘ

Nový kalendář na rok 2020 je pro vás připravený na faře. (Mistřice obecní úřad). Cena kalendáře 150,- Zakoupením podpoříte částkou 100,- budování farního hřiště. Kalendář k zakoupení v úřední hodiny PO, ST, PÁ, 8:30 – 11:30; 12:30 – 16:00

SBÍRKA NA PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI

Z individuálních darů pro farnost Bílovice celkem: 4.700,-

Čísla účtů – Bílovice 188262749/0300

                    Topolná 188260145/0300

                    Březolupy 188258395/0300

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. Své příspěvky můžete posílat na adresu: farnizpravodaj.bilovice@seznam.cz

 

Tel. kontakty: Farář: Jan Liška (tel: 604 503 897); Kaplan: Tomasz Żurek (tel: 732 680 002); Jáhen: Dominik Kovář (tel: 776 795 731)

Odpustková praxe v době pandemie

01.11.2020 14:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

PRAXE PRO ZÍSKÁVÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI V OBDOBÍ PANDEMIE

 • Po celý měsíc listopad si můžeme vybrat až 8 libovolných dnů (nemusí následovat po sobě) ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky.
 • První stanovený den přistoupíme ke svatému přijímání a pomodlíme se „Věřím v Boha“, „Otče náš“, a na úmysl svatého Otce.
 • Pokud budou následovat další dny, ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky (vřele nám to všem doporučuji), též přistoupíme ke svátému přijímání, pomodlíme se na úmysl svatého Otce a poté navštívíme hřbitov, kde se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
 • Svátost smíření přijímáme samozřejmě tehdy, pokud jsme v těžkém hříchu anebo jsme dlouho (více jak cca měsíc) u svátosti smíření nebyly.

                                                           

Ustanovení pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou přistoupit v okruhu těchto dní ke svátosti smíření a ke svátosti eucharistie, nemohou vykonat návštěvu hřbitova spojenou s modlitbou.

 

Vážné důvody jsou tyto: stáří, nemoc, uložená karanténa, praktické dopady omezení na základě zákazu shromažďování ve větším počtu…nepřekonatelný strach s možné nákazy, opravdu není v mých silách zajistit si dopravu…)

 • V duchu se připojí k těm, kteří vykonávají zbožné návštěvy hřbitovů.
 • Zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, obvyklé tři podmínky (sváté přijímání, svátost smíření, modlitba za sv. otce)
 • Před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. breviář, korunka Božího Milosrdenství, růženec…) NEBO budou číst evangelijní úryvek z liturgie za zemřelé NEBO vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Několik „snad“ praktických poznámek:

 • Nebuďme „zákoníky“, ale vždy se ptejme po smyslu daných ustanovení.
 • „Dušičkový čas“ je pro nás vzácnou příležitostí, kdy nám milosrdný Bůh skrze službu církve „dává do rukou“ velkou moc, abychom svoji modlitbou a touhou po osobní  svatosti pomohli věrným zemřelým, kteří čekají na plné společenství s Bohem.
 • K tzv. „podmínkám pro získání plnomocných odpustků“ se postavme ve světle otázky: co nejvíce mohu dělat v omezených podmínkách? Nacházím se v různých situacích, někdo může spadat do výše popsané kategorie „vážných důvodů“, někdo jiný má třeba sice možnost navštívit hřbitov, ale už nemá možnost přistoupit ke sv. smíření a k eucharistii… apod.
 • Dělejme to, co dělat můžeme, jednejme podle toho co, nám daná situace dovolí.
 • Braňme se extrému: na jedné straně lehkomyslnosti a lenosti, kdy nehledáme vůbec žádné způsoby, jak dostát výše popsaným podmínkám a tak pomoci našim věrným zesnulým. Na druhé straně se braňme úzkostlivosti a milnému přesvědčení, že bez našich odpustků se milosrdný Bůh neobejde.
 • Příležitost ke svátostnému životu máme. Ať každý sám podle svého nejlepšího svědomí hledá upřímnou odpověď na otázku: A nakolik je/není v moji osobní situaci dostupná?

 Pro připomínku

 • Jsme vám k dispozici k udělování svátostí. Nebojte se nám kdykoliv zavolat/napsat sms  a domluvíme si čas pro setkání. Svátosti jsou udělovány v kapli na faře. Někteří z vás již této služby využili, na většinu z vás však s radostí čekáme.
 • Každý den od 8:00 do 18:00 jsou vám otevřeny všechny kostely a kaple k soukromé modlitbě.
 • Můžeme se přidat ke slavení eucharistie prostřednictvím online přenosu. Každý všední den od 18:00 (s výjimkou úterý) a v neděli od 9:00.
 • Můžeme společně prožívat modlitbu Růžence. Každý všední den od 20:00 s výjimkou úterý.

Výzva

 • Čas „dušiček“ je čas milosti. Modlitba za zemřelé, kterou nám Pán s důvěrou svěřuje, má být našim projevem lásky a konkrétním skutkem milosrdenství.
 • Naplánujeme si alespoň jeden den (nejlépe však všech osmJ), kdy si domluvíme s knězem svátost smíření a přijetí eucharistie, abychom tak našim drahým zesnulým naší modlitbou „pomohli do nebe“.
 • A že nemáme čas? Letos na to máme celý měsíc. Díky za ty dary.

Tel. kontakty: Farář: Jan Liška (tel: 604 503 897); Kaplan: Tomasz Żurek (tel: 732 680 002); Jáhen: Dominik Kovář (tel: 776 795 731)

AKTUÁLNÍ INFORMACE

25.10.2020 13:41, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Drazí farníci,

 v návaznosti na nová opatření vyhlášených vládou se na vás obracím s upřesňujícími informacemi ohledně života naší farností.

OD  22.10.2020 jsou do odvolání zrušeny tyto pastorační aktivity

 • Nedělní podávání svatého přijímání
 • Adorace organizovanou formou
 • Slavení mší svatých ve všední den s účastí lidu
 • Setkávání v rámci všech společenství

OD  22.10.2020 vstupuje v platnost následující:

 • Mše svaté ve všední den (PO, ST, ČT, PÁ) budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 18:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Nedělní mše svatá budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 9:00 Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Na všech místech jsou každodenně otevřeny kostely a kaple (také ve Včelarech) k individuální modlitbě v blízkosti Krista v eucharistii.
 • V naléhavém případě (zaopatřování) jsme kdykoliv k dispozici k návštěvě nemocných.
 • Svátost smíření i svaté přijímání vám rádi udělíme po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se nás kontaktovat.

Přejeme nám všem a v modlitbě vyprošujeme pokojné dny.  Jako slovo povzbuzení připojuji list našich biskupů.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera k aktuální situaci

23.10.2020 11:28, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Drazí bratři,

 

současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi. Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (klášterní komunity, mše na biskupstvích apod.). Pohřby a svatby mají dovolený počet účastníků 10. Všude je třeba jednat bez úzkostlivosti, ale zodpovědně a se zdravým rozumem minimalizovat riziko nákazy.

 

Většina lidí tedy nemůže na mši svatou. Buďme však lidem nablízku, buďme k dispozici pro individuální duchovní péči, mějme otevřené kostely pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a buďme k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Zvěme je k prožití jedné hodiny týdně v adoraci, která je v každém kostele pro jednotlivce stále možná. Dokážete-li věřící oslovit, můžete se sjednotit v modlitbě růžence večer v 8 hodin a budou-li to lidé vědět, klidně je zvěte k růženci vyzváněním zvonu ve 20 hodin. Bůh nám nabízí čas intenzivní duchovní obnovy. Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

 

Jak dlouho bude situace trvat, nevíme. Zatímní omezení zahrnuje i slavnost Všech svatých a památku věrných zemřelých. Je tedy jasné, že společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny. Menší akce plánované na Advent zatím není třeba rušit.

 

 

 

                                                                                  +Jan Graubner

AKTUÁLNÍ INFORMACE ke dni 22.10.2020

2020-10-22 21:42:05, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUALITY ZE DNE 22.10.2020

Drazí farníci,

 v návaznosti na nová opatření vyhlášená vládou se na vás obracím s upřesňujícími informacemi ohledně života naší farností.

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 jsou do odvolání zrušeny tyto pastorační aktivity

 • Nedělní podávání svatého přijímání
 • Adorace organizovanou formou
 • Slavení mší svatých ve všední den s účastí lidu
 • Setkávání v rámci všech společenství

OD DNEŠNÍHO DNE 22.10.2020 vstupuje v platnost následující:

 • Mše svaté ve všední den (PO, ST, ČT, PÁ) budou přenášeny prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 18:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Nedělní mše svatá bude přenášena prostřednictvím webu (www.nedachlebice.cz) od 9:00. Úmysly budou slouženy podle stávajícího rozpisu.
 • Na všech místech jsou každodenně otevřeny kostely a kaple (také ve Včelarech) k individuální modlitbě v blízkosti Krista v eucharistii.
 • V naléhavém případě (zaopatřování) jsme kdykoliv k dispozici k návštěvě nemocných.
 • Svátost smíření vám rádi udělíme po předchozí telefonické domluvě. Nebojte se nás kontaktovat.
 • Praktický průběh nového způsobu organizace podávání svatého přijímání bude upřesněn v ohláškách při nedělní mši svaté.

Přejeme nám všem a v modlitbě vyprošujeme pokojné dny.  Jako slovo povzbuzení připojuji list našich biskupů.

P. Jan Liška – farář, P. Tomáš, Br. Dominik

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.  Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.  
 
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
 
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH 15.10.2020

15.10.2020 10:52, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PRAKTICKÉHO PRŮBĚHU PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

15.10.2020

Drazí farníci,

obracím se na vás s upřesňujícími informacemi ohledně nedělního podávání eucharistie. K tomuto dodatku mě přivedla starost o to, abychom vše zvládli v intencích stávajících vládních nařízení, zvláště pokud se jedná o pokyn týkající se venkovního shromažďování.

 • Abychom zamezili vytváření velkých skupin před kostelem, ke svatému přijímání je potřeba se zapsat.
 • Zapisování bude probíhat v pátek a v sobotu na všech místech, kde se bude v neděli podávat eucharistie. Kostely budou otevřeny od 9:00 do 18:00.
 • Vzadu na stolíku budou připraveny zapisovací archy. Pětiminutový interval obsahuje pět řádků. Na jeden řádek patří jedno jméno.
 • Prosím, v neděli do kostela přicházejte ve stanovený čas podle rozpisu. U dveří kostela bude vždy přítomen koordinátor, který pětičlennou skupinu uvede, případně pozdrží. Před kostelem buďte prosím připraveni 10 min před vámi stanoveným časem. Zajistíme tak plynulý průběh celého podávání a zároveň zamezíme vytváření velkých skupin.
 • Zapisování není nutnou podmínkou pro to, abyste mohli přijít v neděli ke svatému přijímání. Kdo se opravdu z vážných důvodů nemohl zapsat, může v neděli přijít. Bude muset však počkat, až na něj vyjde řada. Naléhavě vás však prosím o to, abyste tento zápis udělali. Stačí, když např. vyšlete jednoho zástupce za rodinu, jednoho z pěti sousedů apod.
 • Prosím, při zapisování nenechávejte v rámci pětičlenné skupinky (pět řádku, pro jeden čas) volné řádky.

Prosím všechny o zodpovědný přístup, jak vůči výše popsanému systému, tak i ke všem  pravidlům, která jsou stanovena v rámci nouzového stavu. Nedávejme záminku k případné kritice ze strany našich spoluobčanů. Naopak, buďme příkladem.

Přeji nám všem pokojné a nadějné dny.

P. Jan Liška – farář