Aktuality - Nepřehlédněte

Jak jsem se octl na módní přehlídce

14.11.2011 10:09, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Pozdrav od otce Stanislava

Rodičům žáků 7. a 9. tříd základních škol

07.11.2011 10:29, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pozdrav od otce Stanislava

2011-10-29 14:29:00, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Pozdrav od sv. Františka z hory Laverny

Most modlitby za náš národ a představitele státu

25.09.2011 14:13, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Most modlitby za náš národ a představitele státu (v každém kostele nebo kapli)

Náš otče Jiří

11.07.2011 22:28, Jakub Slováček, Nepřehlédněte

Autor: Jiří Blaha

Každá část církevního roku má svá specifika. Počátek druhé doby mezidobí (období, které na nás křesťany nemá nějaké další zvláštní požadavky) je v našich farnostech poznamenáno otázkou: Zůstane či odejde ??? Po Vašem oznámení, které ukončilo tuto nejistotu, jsem sám u sebe musel konstatovat: „I když jsme to čekali, přišlo to nečekaně“. A přání mnoha z nás, aby jste zůstal, přeměněné do naivního doufání v to, že na nás v té Olomouci zapoměli, se rozplynulo.

Můžeme být vděčni, že dědictví našich otců nezůstalo jen zde na Moravě, ale přešlo i do Čech a odtud prostřednictvím svatého Vojtěcha do Polska. Tato investice se nám po tisíci letech vrací v podobě polských kněží, kteří pomáhají léčit víru u nás na Moravě.

Není nutné čekat tisíc let na zhodnocení Vaší práce v naší farnosti. Vaše správa farnosti je viditelně zachována v podobě opraveného kostela, fary, vybavené čajovny, vybudované vinárny, zvelebeného okolí fary, kostela a v mnoha dalších. Ve farnosti je často těžké udržet v rovnováze starost o hmotné a duchovní statky, zvláště když to druhé není na první pohled viditelné a výsledek se projeví třeba až za těch tisíc let.

Před Vaším příchodem měla většina z nás život rozdělený do dvou oblastí – duchovní a světské. Vaším působením toto dělení začalo mizet, začali jsme si uvědomovat, že víra není jen kostelní záležitostí, že křesťané mají být radostní. Sám nebo společně s kaplany jste postupně započal mnoho dnes již tradičních událostí jako jsou roráty, svěcení vína, jesličkový pochod, farní ples, velikonoční beránek, mezifarní den, farní zájezdy, farní pouť na Svatý Hostýn, soustředění scholy, obnovení farního sboru, založení gregoriánské scholy ...

Děkujeme Bohu, že nám dal Vás. Děkujeme Vám za veškeré úsilí a starost o naši farnost. Budeme na Vás s láskou vzpomínat ve svých modlitbách.

Do dalších dnů ... roků v novém působišti Vám my, bílovští farníci, přejeme pevné zdraví, hodně síly, radosti a elánu do další kněžské práce. Vyprošujeme hojnost Božích milostí, darů Ducha svatého a ochranu Panny Marie.

v Bílovicích v den památky sv. Amálie 10.7. L.P. 2011

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonočními svátky

04.04.2011 17:49, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonočními Svátky ve farnosti Bílovice a Březolupy

Pozdrav do postní doby aneb universita Sophia pod lupou

2011-04-03 23:28:26, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Pozdrav od otce Stanislava.

Jsem katolík

2011-04-03 21:36:26, Jan Kaňovský, Nepřehlédněte

Kristus žádá odvahu a odvážní svou víru neskrývají.