Aktuality

Pořad bohoslužeb 4.5.-10.5.2020

02.05.2020 21:33
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Pořad bohoslužeb 27.4.-3.5.2020

26.04.2020 13:03
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Aktuality ke dni 25. 4. 2020

25.04.2020 23:00, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Drazí farníci,

srdečně vás zdravím a obracím se na vás s aktualitami ohledně organizace mší svatých a slavení svátosti smíření. V souvislosti s uvolňováním opatření se budeme pozvolna navracet k běžnému životu v naší farnosti. Od pondělí  27. dubna platí v naší farnosti následující:

 • Mše svaté budou slouženy ve všech kostelích a kaplích podle běžného pořadu bohoslužeb (tak jak tomu bylo před vyhlášením stavu nouze).
 • Na mši svaté může být max. 15 osob, včetně kněze a nutné asistence.  Tedy na mši svaté nechť je přítomna pouze ta rodina, za kterou je v daný den sloužen úmysl. Celkový počet max. 12 osob. Aktuální rozpis úmyslů bude vždy vyvěšen na webových stránkách farnosti. Pokud daná rodina nenaplní kapacitu 12 účastníků, prosím, ať pozve na mši svatou ostatní věřící, např. své sousedy, známé…Předpokládám, že se v rámci jednotlivých obcí znáte a nebude problém někomu zavolat, osobně navštívit a pozvat ke slavení eucharistie. V kostele bude vzadu na stolečku připravený rozpis, kde prosím napište, koho jste pozvali, aby další rodina věděla, koho případně nemá již kontaktovat. Je také možný opačný postup, že se budete s dotazem obracet na rodinu, která má zrovna úmysl mše svaté, zdali ještě nemá „volná místa“. Prosím, využívejme příležitost ke slavení eucharistie pokud možno v maximálním počtu. Bylo by pěkné, kdyby  do konce měsíce května, svátost smíření přijala v ideálním případě celá naše farnost.
 • Svátost smíření je možno přijmout ve všední den od 17:00. V Bílovicích a v Topolné již od 16:00. V neděli půl hodiny přede mší svatou. Ke svátosti smíření můžete samozřejmě přistupovat bez ohledu na to, jestli v onen den budete na mši svaté. Platí však stejné pravidlo, že v kostele nesmí být větší skupina než 15 osob. V případě, že v kostele bude již plno, prosím čekejte venku. Proto, abychom respektovali hygienická opatření, budeme zpovídat mimo zpovědnice, které představují těžko větratelný prostor. V Bílovicích bude svátost smíření udělována v Mistřické kapli, Topolná – přístavba, Nedachlebice, Mistřice, Kněžpole, Březolupy, Zlámanec – přední část kostela. Prosím, využívejme této příležitosti ke svátosti smíření, ke které přistupujme jakožto ke zpovědi velikonoční. Dopřejme si kvalitní čas na její přípravu.
 • Nadále budeme přenášet prostřednictvím facebooku mši svatou z Nedachlebic. Od příští neděle začátek přenosu v 10:30.
 • Nemocné začneme navštěvovat od 1. května. Prosíme koordinátory, aby nám dodali aktuální seznam nemocných.
 • ·        O dalších změnách v životě farnosti vás budeme informovat. Prosím sledujte naše stránky.

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Text usnesení Vlády ČR ze dne 23. Dubna.

Drazí farníci,

stále na vás s o. kaplanem pamatujeme ve svých modlitbách. Každý večer, v rámci závěru slavení mše svaté vám z okna farní kaple posíláme požehnání. Již se moc těšíme na živé setkání s vámi. Přeji vám dny prostoupené pokojem a radostí v srdci, které ví, že Kristus pro nás z lásky zemřel a vstal z mrtvých.

P. Jan Liška

V Bílovicích 25.4.2020

Pořad bohoslužeb 20.4.- 26.4.2020

20.04.2020 17:32
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Informace ohledně 1.svatého přijímání

16.04.2020 17:14, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

Drazí rodiče prvokomunikantů,

přeji vám pokojné a radostné dny Velikonoční doby a obracím se na vás s aktuálními informacemi ohledně průběhu slavnosti prvního svatého přijímání v našich farnostech.

Vzhledem k vývoji událostí z posledních dnů, kdy nám byl vládou představen plán pozvolného uvolňování omezení, ruším všechny naplánované termíny slavností prvních svatých přijímání našich dětí.  Nové termíny jsou následující:

Březolupy: neděle 20. září, 10:30

Bílovice: neděle 4. října, 10:30

Nedachlebice: neděle 4. října, 8:45

Topolná: neděle 4. října, 8:45

K tomu rozhodnutí jsme s o. kaplanem dospěli po pečlivé rozvaze, kdy jsme brali především v úvahu důležité kritérium pro důstojné prožití prvního sv. přijímání, a tím je dostatečný a kvalitní čas pro přípravu. Vzhledem ke skutečnosti, že se děti budou vracet do školních lavic v bezprostřední blízkosti letních prázdnin, bychom tuto podmínku nemohli naplnit.

Školní a farní katecheze, která díky pandemii musela být pozastavena, je důležitou, leč dílčí součástí přípravy dětí. Největšími „vychovateli“ víry jste vy drazí rodiče. Moc vám děkuji za to, že jste s dětmi prožili oslavu letošních „domácích“ Velikonoc, díky za prožívání víry ve vašich rodinách. Prosím, nadále pokračujte. Důvěra v Boží lásku, jež se nám naplno ukázala v Ježíši Kristu, roste a zraje v atmosféře modlitby a v každodenní trpělivé ochotě hledat dobro pro ty, kteří jsou vedle nás.

Drazí rodiče, jsem si plně vědom toho, že máte hodně starostí s domácí výukou svých dětí. Kolikrát s vypětím všech sil dohlížíte na plnění zadaných úkolů, nejednou zápasíte s „ponorkovou“ náladou. I přesto vás prosím, abyste vedle těchto povinností věnovali také pozornost katechezi. Všichni byste měli doma mít učebnici do náboženství „Ježíš je s námi – příprava na první svaté přijímání“. Prosím, projděte si s dětmi lekce 16. – 23. (str. 42 – 56). Tento oddíl se týká přímo svátosti smíření (16. lekce je věnována svátosti křtu). Bylo by dobré vše zvládnout do konce školního roku. Jak postupovat? Nejde o „biflování“ nazpaměť. Důležité je, aby si děti uvědomily, že ve svátosti smíření se setkáváme s Boží láskou a dobrotou. Svátost smíření je vzácnou a radostnou chvílí, kdy odevzdáváme s lítostí Nebeskému Otci svoje hříchy a zároveň mám touhu žít novým životem. Zpověď je zázrakem nového začátku, kdy nám Bůh vše odpouští a daruje nám čisté a radostné srdce…

konkrétní metodické kroky.

 • Přečtěte si prosím sami danou lekci.
 • S pomocí daného textu, nebo vlastními slovy se prosím pokuste dětem předat danou látku.
 • Pokud je v dané lekci úryvek z evangelia, společně si jej přečtěte (třeba i z dětské obrázkové Bible).
 • Nebojte se vlastního svědectví a příkladu z vlastního života, jak prožívám hřích – co pro mě znamená odpuštění, dar smíření… jak jsem prožil svoji první svatou zpověď a jakou důležitost má pro mě slavení svátosti smíření.
 • Prožíváme čas Doby velikonoční, můžete také dětem číst z Bible (ještě lépe daný úryvek převyprávět) o tom, jak se Pán Ježíš setkával se svými učedníky po svém zmrtvýchvstání. Ze zkušenosti vím, že děti těmto příběhům rádi naslouchají.

Nebojte se, po tomto „domácím úkolu“ nebude následovat žádné přezkušování. V novém školním roce budeme mít s dětmi dostatek prostoru k tomu, abychom si důležitá témata zopakovali. A co je nejdůležitější, onen teoretický obsah budou především vaše děti zakoušet samotnou praxí, ke které celá příprava směřuje. Pokud nám to okolnosti dovolí, ještě v tomto školním roce, by se mohlo odehrát setkání s dětmi na faře (po menších skupinkách). V tomto případě vás budu samozřejmě včas informovat.

 

Drazí rodiče, přeji vám pokojné dny. Pamatujeme na vás s o. kaplanem v modlitbě a zvláště vám vyprošujeme mnoho trpělivosti a sil.

S požehnáním P. Jan Liška

Pořad bohoslužeb13.4.- 19.4.2020

16.04.2020 16:58
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Výzva českých a moravských biskupů

10.04.2020 16:25, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200403velikonocni-vyzva-ceskych-a-moravskych-biskupu?fbclid=IwAR1REdVr1sPkYrjQAfN251FtNvdOQh6SOLBQy7XKmmcUPgK71q2mWMRqZSw

Pokud nemáte ještě svíčku za okno, neváhejte a kupte si před bílovskou farou. Máme posledních 50 kusů. Peníze (200 Kč/ks) vložte, prosím, do schránky. Děkujeme. Prodej potrvá do zítřejšího večera.
o. Janové

P.S. Pozor, aby Vám nechytly záclony.

Pořad bohoslužeb 6.4.- 12.4.2020 - úmysly jsou slouženy soukromě ve farní kapli místními kněžími v čas, kdy by byly sloužený v kostele.

06.04.2020 11:53
Ohlášky a pořady bohoslužeb /