Aktuality

Farní listy a pořad bohoslužeb 30.11.-6.12.2020

29.11.2020 01:52
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Farní listy a pořad bohoslužeb 23.11. - 29.11.2020

22.11.2020 19:39
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Červená středa

22.11.2020 19:39, Jakub Slováček, Ostatní

Pořad bohoslužeb 16.11.-22.11.2020

15.11.2020 22:55
Ohlášky a pořady bohoslužeb /

Ohlášky - 15.11.2020 (33.neděle v mezidobí)

15.11.2020 22:55, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DNY

Vracíme se ke každodennímu veřejnému slavení mší svatých - podle plánovaného rozpisu, viz tabulka přehledu bohoslužeb. Čtvrteční mše svatá z Nedachlebic bude Nedachlebic je také přenášena on-line. Platí však tato omezení: na mši svaté je přítomno pouze 15 účastníků. Ať se účastní ti, kteří mají v daný den úmysl.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ/POHOVOR S KNĚZEM

V místě slavení mše svaté od 16:45 do 17:30 - v tento čas mohou přicházet ti, kteří se v daný den nebudou účastnit mše svaté. Využívejme této příležitosti ke slavení svátosti smíření. Půl hodina přede mší svatou je vyhrazena ke svátosti smíření pro ty, kteří se v daný den účastní slavení mše svaté. Dejme si opravdu záležet na tom, ať slavíme eucharistii v plnosti, tzn. když jsme účastni mše svaté, ať také přistoupíme ke sv. přijímání.

SLAVENÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

V neděli je slavena pouze jedna mše svatá a to bez účasti lidu. Mše svatá je sloužena v Nedachlebicích od 9:00. Ke slavení této mše sv. se můžete připojit prostřednictvím on-line přenosu.

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

Od 10:15 bude podáváno sv. přijímání na všech místech, kde bývá obvykle sloužena nedělní mše svatá + v kapli ve Včelarech. Prosím dbejme těchto pokynů: ke svatému přijímání je potřeba se zapsat. V kostelích máte k dispozici zapisovací archy. Ke svatému přijímání přistupuje skupina max.15 farníků najednou. Pro tuto 15 člennou skupinu je vyhrazený společný čas 10 minut. Při zapisování prosím zaplňujte daný časový úsek v pokud možno maximální kapacitě. Do kostela přicházejte prosím ve stanovený čas podle rozpisu. Místa a časy podávání: Mistřice, Kněžpole a kaple ve Včelarech 10:15 – 11:15; Bílovice a Topolná 10:15 – 11:15; Nedachlebice a Březolupy 10:15 – 11:15. Prosím, v případě Březolup nechejme časový interval 11:00 – 11:15 pro farníky ze Zlámance a Svárova.

OTEVŘENÉ KOSTELY

Na všech místech našich farností jsou otevřeny kostely každodenně od 8:00 do 18:00. Kostely a kaple jsou především místem společenství a místem modlitby. Udělejte si každý den alespoň krátkou chvíli na osobní modlitbu ve svém kostele. Přinášejme Pánu před svatostánek naše těžkosti a zakoušejme novým způsobem jeho péči a blízkost.

ADORACE

Pro tento čas rozšiřujeme možnost být v tiché modlitbě s Ježíšem Kristem v Nejsvětější Svátosti. Termíny a místa pro adoraci: pondělí Topolná 17:00 – 18:45, středa Březolupy a Nedachlebice 17:30-18:45; pátek Kněžpole a Mistřice 17:30 – 18:45;  čtvrtek Bílovice 17:30 – 19:30, kaple ve Včelarech 17:30 – 18:45;  pátek Kněžpole a Mistřice 17:30-18:45. Na adoraci je potřeba se zapsat. Zapisujte se prosím v kostele. Důležité: prosím, při zapisování dbejme na to, aby byl pokrytý celý adorační čas. Nejsvětější svátost v monstranci nemůžeme nechat bez dozoru.

MODLITEBNÍ MOST

Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20.00.

VE VŠEDNÍ DNY NADÁLE POKRAČUJE MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE NA FAŘE V BÍLOVICÍCH

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. S případnými příspěvky kontaktujte Evu Šáchovou.

Ohlášky - 32. neděle v mezidobí

08.11.2020 00:26, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

OHLÁŠKY

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.11. 2020

POHŘEB

Rozloučení ze zesnulým panem Karlem Sklenaříkem z Topolné bude ve středu 11.11. ve 14.00 v kostele v Bílovicích. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ FARNÍ KALENDÁŘ

Nový kalendář na rok 2020 je pro vás připravený na faře. (Mistřice obecní úřad, Kněžpole obecní úřad, Topolná obecní úřad a v kostele, Nedachlebice obecní úřad, Březolupy obecní úřad i v kostele). Cena kalendáře 150,- Zakoupením podpoříte částkou 100,- budování farního hřiště. Kalendář k zakoupení v úřední hodiny na faře PO, ST, PÁ, 8:30 – 11:30; 12:30 – 16:00

SBÍRKA NA PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI

Z individuálních darů pro farnost Bílovice celkem: 15 000,-

Čísla účtů – Bílovice 188262749/0300 (přišlo 14 000,-)

                    Topolná 188260145/0300 (přišlo na varhany 30 000,-)

                    Březolupy 188258395/0300 (přišlo 1 000,-)

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. Do příští neděle kontaktujte Evu Šáchovou, zda chcete sepsat nějaký článek.

JSME RÁDI, ŽE VYUŽÍVÁTE NABÍDKY INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE. POKRAČUJTE V NICH I NADÁLE. ZVEME ZVLÁŠTĚ MLÁDEŽ A RODIČE S DĚTMI.

KAŽDÝ DEN JSOU OTEVŘENY VŠECHNY KOSTELY K MODLITBĚ OD 8.00 DO 17.00

TENTO TÝDEN BUDE JÁHEN DOMINIK DO SOBOTY NA DUCHOVNÍCH CVIČENÍCH. K INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČI KONTAKTUJTE OTCE JANA A OTCE TOMÁŠE.

Pořad bohoslužeb 9.11.-15.11.2020

2020-11-08 00:25:43, Jakub Slováček,

Ohlášky - Slavnost všech svatých

01.11.2020 14:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

OHLÁŠKY

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

1.11.2020

POHŘEB

Rozloučení ze zesnulým panem Josefem Křenem bude ve středu 4.11. ve 14.30 v kapli na Zlámanci. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu.

JE PRO VÁS PŘIPRAVENÝ FARNÍ KALENDÁŘ

Nový kalendář na rok 2020 je pro vás připravený na faře. (Mistřice obecní úřad). Cena kalendáře 150,- Zakoupením podpoříte částkou 100,- budování farního hřiště. Kalendář k zakoupení v úřední hodiny PO, ST, PÁ, 8:30 – 11:30; 12:30 – 16:00

SBÍRKA NA PROVOZNÍ NÁKLADY FARNOSTI

Z individuálních darů pro farnost Bílovice celkem: 4.700,-

Čísla účtů – Bílovice 188262749/0300

                    Topolná 188260145/0300

                    Březolupy 188258395/0300

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. Své příspěvky můžete posílat na adresu: farnizpravodaj.bilovice@seznam.cz

 

Tel. kontakty: Farář: Jan Liška (tel: 604 503 897); Kaplan: Tomasz Żurek (tel: 732 680 002); Jáhen: Dominik Kovář (tel: 776 795 731)

Odpustková praxe v době pandemie

01.11.2020 14:03, Eva Šáchová, Pořady Bohoslužeb | Komentáře: (0)

PRAXE PRO ZÍSKÁVÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI V OBDOBÍ PANDEMIE

 • Po celý měsíc listopad si můžeme vybrat až 8 libovolných dnů (nemusí následovat po sobě) ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky.
 • První stanovený den přistoupíme ke svatému přijímání a pomodlíme se „Věřím v Boha“, „Otče náš“, a na úmysl svatého Otce.
 • Pokud budou následovat další dny, ve kterých budeme získávat plnomocné odpustky (vřele nám to všem doporučuji), též přistoupíme ke svátému přijímání, pomodlíme se na úmysl svatého Otce a poté navštívíme hřbitov, kde se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé.
 • Svátost smíření přijímáme samozřejmě tehdy, pokud jsme v těžkém hříchu anebo jsme dlouho (více jak cca měsíc) u svátosti smíření nebyly.

                                                           

Ustanovení pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou přistoupit v okruhu těchto dní ke svátosti smíření a ke svátosti eucharistie, nemohou vykonat návštěvu hřbitova spojenou s modlitbou.

 

Vážné důvody jsou tyto: stáří, nemoc, uložená karanténa, praktické dopady omezení na základě zákazu shromažďování ve větším počtu…nepřekonatelný strach s možné nákazy, opravdu není v mých silách zajistit si dopravu…)

 • V duchu se připojí k těm, kteří vykonávají zbožné návštěvy hřbitovů.
 • Zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, obvyklé tři podmínky (sváté přijímání, svátost smíření, modlitba za sv. otce)
 • Před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. breviář, korunka Božího Milosrdenství, růženec…) NEBO budou číst evangelijní úryvek z liturgie za zemřelé NEBO vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Několik „snad“ praktických poznámek:

 • Nebuďme „zákoníky“, ale vždy se ptejme po smyslu daných ustanovení.
 • „Dušičkový čas“ je pro nás vzácnou příležitostí, kdy nám milosrdný Bůh skrze službu církve „dává do rukou“ velkou moc, abychom svoji modlitbou a touhou po osobní  svatosti pomohli věrným zemřelým, kteří čekají na plné společenství s Bohem.
 • K tzv. „podmínkám pro získání plnomocných odpustků“ se postavme ve světle otázky: co nejvíce mohu dělat v omezených podmínkách? Nacházím se v různých situacích, někdo může spadat do výše popsané kategorie „vážných důvodů“, někdo jiný má třeba sice možnost navštívit hřbitov, ale už nemá možnost přistoupit ke sv. smíření a k eucharistii… apod.
 • Dělejme to, co dělat můžeme, jednejme podle toho co, nám daná situace dovolí.
 • Braňme se extrému: na jedné straně lehkomyslnosti a lenosti, kdy nehledáme vůbec žádné způsoby, jak dostát výše popsaným podmínkám a tak pomoci našim věrným zesnulým. Na druhé straně se braňme úzkostlivosti a milnému přesvědčení, že bez našich odpustků se milosrdný Bůh neobejde.
 • Příležitost ke svátostnému životu máme. Ať každý sám podle svého nejlepšího svědomí hledá upřímnou odpověď na otázku: A nakolik je/není v moji osobní situaci dostupná?

 Pro připomínku

 • Jsme vám k dispozici k udělování svátostí. Nebojte se nám kdykoliv zavolat/napsat sms  a domluvíme si čas pro setkání. Svátosti jsou udělovány v kapli na faře. Někteří z vás již této služby využili, na většinu z vás však s radostí čekáme.
 • Každý den od 8:00 do 18:00 jsou vám otevřeny všechny kostely a kaple k soukromé modlitbě.
 • Můžeme se přidat ke slavení eucharistie prostřednictvím online přenosu. Každý všední den od 18:00 (s výjimkou úterý) a v neděli od 9:00.
 • Můžeme společně prožívat modlitbu Růžence. Každý všední den od 20:00 s výjimkou úterý.

Výzva

 • Čas „dušiček“ je čas milosti. Modlitba za zemřelé, kterou nám Pán s důvěrou svěřuje, má být našim projevem lásky a konkrétním skutkem milosrdenství.
 • Naplánujeme si alespoň jeden den (nejlépe však všech osmJ), kdy si domluvíme s knězem svátost smíření a přijetí eucharistie, abychom tak našim drahým zesnulým naší modlitbou „pomohli do nebe“.
 • A že nemáme čas? Letos na to máme celý měsíc. Díky za ty dary.

Tel. kontakty: Farář: Jan Liška (tel: 604 503 897); Kaplan: Tomasz Żurek (tel: 732 680 002); Jáhen: Dominik Kovář (tel: 776 795 731)

Pořad bohoslužeb 2.11.-8.11.2020

01.11.2020 13:58
Ohlášky a pořady bohoslužeb /