Děti z MŠ Nedachlebice u betléma v kostele v Nedachlebicích