Křížová cesta v Nedachlebicích s obrazy pana Foltýna