Postní duchovní obnova v Bílovicích, kterou vedl P. Kamil Obr