Neděle vzkříšení ve farním kostele v Bílovicích s žehnáním beránka