Kající pobožnost s 1.svátostí smíření dětí připravující se na 1. svaté přijímání