Mariánské večeřadlo s žehnáním nově opravené kaple Panny Marie Bolestné v Bílovicích