Předávání kancionálů dětem, které se připravují na 1. svaté přijímání - 25.11. 2016