Žehnání koledníčkům ve farním kostele v Březolupech