Postní kázání v Březolupech vedené P. Adamem Ruckim