Velký pátek- křížová cesta a velkopáteční obřady ve farním kostele v Bílovicích